"Dag van troost voor China’s Katholieken"

woensdag, 28 oktober 2015
Nieuws
De Wereldgebeds- dag voor de Kerk in China vormt een belangrijke "troost" voor de Chinese Katholieke geloofs- gemeenschappen die nog steeds worden €¦
20120524_China01

De Wereldgebedsdag voor de Kerk in China vormt een belangrijke "troost" voor de Chinese Katholieke geloofs- gemeenschappen die nog steeds worden vervolgd om dat het regime hen in de greep wil houden.

 Dat zei Kardinaal Joseph Zen, emeritus-Aartsbisschop van Hong Kong, tijdens de door Kerk in Nood in Frankrijk georgani- seerde "Nacht van de getuigen". De Wereldgebedsdag voor China is door Paus Benedictus XVI uitgeroepen en valt samen met het Feest van Onze Lieve Vrouw van Sheshan, Patrones van China en gevierd op 24 mei.

Zorg
Het uitroepen van de Wereldgebedsdag voor China is volgens Kardinaal Zen ook een uitdrukking van de "zorg" van de Paus voor de Kerk in China. Vanwege de grote betekenis van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Sheshan, even buiten Shanghai, probeert het regime te voorkomen dat pelgrims rond haar feestdag China’s nationale Heiligdom kunnen bereiken.

Volgens Kardinaal Zen is de oproep van de Paus tot gebed voor China van grote diepgang en betekenis. "De Heilige Vader gelooft sterk in de kracht van gebed. Onlangs sprak hij tijdens de algemene woensdagaudiëntie over het gebed. Hij verwees naar de Handelingen van de Apostelen die de arrestatie en vrijlating van Petrus en Johannes beschrijven.

De Heilige Vader herinnerde eraan dat de leden van de vroege Kerk niet bijeenkwamen om te bespreken wat er moest gebeuren, welke acties moesten worden genomen of hoe zij moesten reageren op wat we vervolging zouden kunnen noemen. In plaats daarvan kwamen ze bij elkaar om te bidden om de kracht en de genade om te kunnen getuigen van de waarheid. Verwijzend naar de Handelingen van de Apostelen benadrukt de Paus de plaats die het gebed inneemt en nodigt hij ons uit hetzelfde te doen."

Vergelijkbaar

Volgens Kardinaal Zen kan de situatie van de eerste Christenen goed worden vergeleken met de huidige situatie van de Katholieken in China. ‘sterker nog, de vervolging wordt steeds serieuzer en concreter. Op dit punt is er vanuit de overheid geen sprake van verbetering. Zij hanteert steeds gevaarlijker en geraffineerder methoden, omdat ze mensen niet alleen meer bedreigen, maar ze in plaats daarvan proberen te verleiden. Ze willen geen martelaren meer maken, maar aanmoedigen om afvallige te worden. Voor de kerk is dit veel moeilijker. Ze hebben de middelen om mensen, goed, zwak of timide op de proef te stellen en aan te moedigen tot ongehoorzaamheid. Het gereedschap is geld, maar ook prestige, eer, of posities in de samenleving. Daarmee geconfronteerd heeft de Heilige Vader de Dag van Gebed ingesteld. Het is iets totaal nieuws en unieks. Het is een zeer welsprekend gebaar van Benedictus XVI hoezeer hij zich om de Kerk in China bekommert. De Heilige Vader is bezorgd over de Kerk in China, waarvan hij tot in de kleinste details op de hoogte is."

Het is voor de gelovigen van groot belang te weten dat de Universele Kerk voor hen bidt. Het is een enorme krachtbron, aldus de vroegere Aartsbisschop van Hong Kong. "Bovendien is 24 mei de dag waarop wij de gedachtenis vieren van Maria, Hulp der Christenen. In China zijn er verschillende Maria-heiligdommen, maar de beroemdste ligt vlak bij Shanghai in Sheshan. In Shanghai is er meer gevoel van vrijheid vergeleken met de rest van China.

Toewijding

Shanghai heeft een speciale plaats in de geschiedenis van de Chinese Kerk. Het is de plaats waar de eerste synode van de Kerk in China werd gehouden in 1924. De nuntius, mgr. Costantini, heeft de Chinese Katholieken toen samen met de Bisschoppen toegewijd aan Maria, Hulp der Christenen.

Hier eren wij de Maagd Maria, die de Katholieken en de Paus beschermt tegen de gevaren die hen bedreigen. De Maagd Maria werd aangeroepen bij de Slag bij Lepanto en toen Wenen belegerd werd door de Moslims. De Maagd werd aangeroepen toen Napoleon de Paus gevangen nam. En de Maagd van Sheshan wordt aangeroepen om de Christenen te beschermen."

"Toen Paus Benedictus XVI in 2007 zijn brief aan de Katholieken van China publiceerde, reageerde de Chinese overheid zeer negatief. Peking wilde niet dat de Heilige Stoel insinueerde dat de Chinese Kerk door de civiele autoriteiten wordt vervolgd. Toen wij na de publicatie van de Pauselijke brief vanuit Hong Kong een bedevaart wilden organiseren naar Shanghai gaven de Chinese autoriteiten daarvoor geen toestemming. Sindsdien zijn de hele maand mei alle bedevaarten naar Sheshan verboden voor groepen die niet uit Shanghai komen. Dit betekent dat de overheid het hoog opneemt dat mensen zeggen dat de Kerk wordt vervolgd in China."

 

Bron en foto: AsiaNews