Dag van de Mensenrechten: focus op Asia Bibi

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Tijdens de inter- nationale Dag voor de Mensenrechten, 10 december, is de zaak van de Pakistaanse christin Asia Bibi centraal gesteld. Ondertussen heeft de VN-adviseur voor de Mensenrechten en voormalig minister voor mensenrechten Ansar Burney...
20101210pakistan01

Tijdens de internationale Dag voor de Mensenrechten, 10 december, is de zaak van de Pakistaanse christin Asia Bibi centraal gesteld. Ondertussen heeft de VN-adviseur voor de Mensenrechten en voormalig minister voor mensenrechten Ansar Burney de Pakistaanse president opgeroepen vervolging in te stellen tegen degenen die opgeroepen hebben Asia Bibi na eventuele vrijspraak te vermoorden.

Ansar Burney zegt te vrezen dat de vrouw, die ter dood werd veroordeeld op grond van de wet tegen godslastering, tijdens haar detentie wordt gedood. Het Hooggerechtshof moet beslissen over haar hoger beroep of haar vrijlaten.

Instemming

Burney maakt uit het absolute stilzwijgen van de regering van de deelstaat Punjab op dat deze opzettelijk de ruimte laat voor openlijk fundamentalistische groeperingen om over het lot van gevangenen te beslissen in de naam van de islam.

In een brief aan president Zardari schrijft hij: "Ik uit mijn diepe bezorgdheid over de terdoodveroordeling van Asia Bibi, een christelijke moeder van vijf kinderen, wegens vermeende godslastering en over de regering die niet in staat is degene te vervolgen die openlijk geld uitloven om haar te vermoorden."

Druk op Pakistan

In de National Press Club in Washington sprak Nazir Bhatti, voorzitter van het Congres van Pakistaanse christenen, in het kader van de Dag voor de Mensenrechten. "Ik wil u vragen aandacht te besteden aan het misbruik van de islamitische wetten door de islamitische meerderheid tegen religieuze minderheden, met name de blasfemiewetten die worden gebruikt om onschuldige mensen te treffen", aldus Bhatti.

Ook Bhatti maakt zich "grote zorgen over de veiligheid van Asia Bibi". Volgens hem is Punjab de onveiligste provincie voor minderheden. Namens de Pakistaanse christenen drong hij er bij de Amerikaanse regering op aan druk uit te oefenen op Pakistan om de controversiële blasfemiewetten af te schaffen.

Bron: AsiaNews