Cubaanse Kerk betreedt nieuw tijdperk

zaterdag, 22 augustus 2015
Nieuws
Bisschop Alfredo Petit-Vergel is hulpbisschop van het Aartsbisdom Havanna, Cuba. Hij werd in 1961 priester gewijd en is achtereenvolgens werkzaam geweest als parochie geestelijke en docent aan een seminarie.
20150326_Cuba_-_mgr_Petit

Bisschop Alfredo Petit-Vergel is hulpbisschop van het Aartsbisdom Havanna, Cuba. Hij werd in 1961 priester gewijd en is achtereenvolgens werkzaam geweest als parochie geestelijke en docent aan een seminarie. In 1991 werd hij, door paus Johannes Paulus de 2de, tot bisschop gewijd. Recent had hij een telefonisch onderhoud met Kerk in Nood.

Welke positieve resultaten zullen de politieke betrekkingen met de Verenigde Staten opleveren voor de Cubaanse bevolking en voor de Katholieke Kerk als handel, culturele en sociale uitwisseling tussen deze twee landen weer mogelijk zijn?
Bisschop Petit: Laten we ervan uitgaan dat de toekomst vrede zal brengen en er sprake kan zijn van normale verhoudingen tussen beide landen. De volgelingen van de Katholieke Kerk maken hier, net als overal ter wereld, deel uit van het Cubaanse volk. De Kerk vraagt niet om speciale voorrechten in de Cubaanse gemeenschap. De Katholieke Kerk in Cuba vraagt slechts om vrijheid om het Evangelie van Jezus Christus te mogen verkondigen.

Wat is uw antwoord op het argument dat met het opheffen van het embargo, het gelijk wordt toegekend aan een regime dat nog altijd weigert fundamentele politieke vrijheid aan zijn burgers toe te staan?
Dat is een wat schamele manier om de werkelijke situatie in Cuba te beoordelen. Laten we eerst maar eens afwachten hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Dan pas kunnen we een oordeel vellen over wie het bij het rechte eind had.

De Katholieke Kerk in Cuba begroet met veel vreugde meer vrijheid, maar heeft eveneens gedeeld in alle ellende tijdens het regime van Fidel Castro. Wat zijn de laatste 50 jaar de grootste problemen geweest voor de Kerk?
Onder anderen waren dat het tekort aan priesters en pastoraal werkers. De overheid heeft altijd controle uitgeoefend op het aantal priesters werkzaam in het land. Dat aantal was onvoldoende om al het pastorale werk te kunnen doen. Het aantal werd altijd beneden de 400 gehouden in een land met 11 miljoen inwoners. Een ander probleem voor de kerk was ook de toegang tot de media.

Houdt de overheid toezicht op of controleert het de initiatieven die de kerk neemt?
Momenteel niet.

Wat is de invloed van de Katholieke Kerk in Cuba op de Cubaanse samenleving?
Door het overdragen van de zedelijke waarden, zoals het Evangelie die leert, helpt de Kerk om aan het leven van iedere dag een spirituele en Christelijke dimensie te geven.

Waaraan heeft de kerk momenteel het meeste behoefte?
Op de allereerste plaats aan gebed. We moeten aandacht zien te krijgen voor het tekort aan priesters en pastorale werkers. Ook hebben we financiële steun nodig om te voorzien in de behoefte aan medicijnen en voedsel voor de armen. Graag zouden wij medewerking krijgen om onze pastorale taken uit te oefenen en ons op de geestelijke noden van de gelovigen te richten.