Cubaanse dissidenten schrijven Mandela

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
33 Cubaanse politieke gevangenen hebben vanuit de gevangenis een brief geschreven aan de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela.
cuba-jon-crel-ccby-200-x-136

33 Cubaanse politieke gevangenen hebben vanuit de gevangenis een brief geschreven aan de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela.

Aanleiding was de twintigste verjaardag van zijn vrijlating uit de gevangenis. De brief is opgesteld door gewetensgevangene Antonio Ramon Diaz Sanchez, tevens leider van de Christelijke Bevrijdingsbeweging. Sanchez zit een straf uit van twintig jaar.Ondanks allerlei moeilijkheden is het 32 andere gevangenen gelukt de brief mede te ondertekenen. De brief herinnert Mandela eraan dat met zijn bevrijding op 11 februari 1990 de wereld "getuige was van het begin van een proces van verandering".Deze verandering maakte een einde aan een irrationale sociale orde en aan het "verwerpelijke apartheidsregime"."Wij en vele andere Cubanen, net als U en vele van uw landgenoten kennen de pijn van gevangenschap omdat je alleen maar wilt bijdragen €¦ aan niets meer dan gelijke rechten en verantwoordelijkheid voor alle burgers", aldus de brief.Over een maand en een week "na de twintigste verjaardag van uw vrijlating uit de gevangenis, gedenken wij het zevende jaar van onze onterechte detentie." De gevangenen leggen uit dat zij werden gearresteerd omdat zij aandrongen op vreedzame verandering in Cuba en respect voor mensenrechten.Net als Mandela, schrijven de gevangenen, "worden wij er onophoudelijk van beschuldigd de belangen en ideologieën te verdedigen van buitenlandse machten, een argument dat wordt gebruikt om politieke repressie te maskeren en om lange gevangenisstraffen te rechtvaardigen."De Cubaanse gevangenen drukken hun solidariteit uit met Mandela en wensen "U en alle Zuid-Afrikanen het allerbeste op deze internationale viering van twintigste verjaardag van het einde van uw gevangenschap."De Christelijke Bevrijdingsbeweging heeft verklaard dat slechts 33 gevangenen de brief hebben kunnen ondertekenen door communicatieproblemen. De organisatie herhaalde haar "eis voor de onvoorwaardelijke en onmiddellijke vrijlating van alle Cubaanse politieke gevangenen." Bron: KNA