Costa Ricaanse bisschop veroordeelt bewind in Nicaragua

maandag, 08 augustus 2022
Nieuws
Bisschop Manuel Salazar Mora uit Costa Rica heeft in een eucharistieviering vernietigende kritiek geleverd op het bewind van dictator Daniel Ortega, president van buurland Nicaragua. Hij deed dit tijdens een viering waaraan zusters van de Missionarissen van Naastenliefde, de congregatie van Moeder Teresa van Calcutta, deelnamen die onlangs uit het land werden gezet op bevel van Ortega.
16-10-2018-Syrien-Traumatherapie-Kriegsfluechtlinge_KIRCHE-IN-NOT2-1024x0-c-default

De bisschop van het Costa Ricaanse bisdom Tilarán-Liberia bestempelde de uitzetting van de zusters, die al 40 jaar in het land actief waren ten dienste van de alleramsten, “als vernederend en mensonwaardig.” De zusters arriveerden op 6 juli in Costa Rica, nadat ze met veel machtsvertoon en begeleid door patrouillewagens en minibussen van de Directie Vreemdelingenzaken uit Nicaragua waren gezet. Hun bezittingen in Nicaragua zijn door Ortega en zijn aanhangers in beslag genomen. De bisschop uit het grensbisdom met Nicaragua spreekt over “diefstal om louter politieke redenen van het bezit van armen, dat bestemd was ten dienste van de armsten.”

Bisschop Salazar Mora roept op niet langer passief te blijven toezien op de gebeurtenissen in Nicaragua, waar mensenrechten aan de lopende band worden geschonden en waar de bevolking wordt onderdrukt. Hij vraagt Ortega om de politieke gevangenen vrij te laten en waarschuwde ervoor dat dictaturen die er niet in slagen om problemen van een land op te lossen niet eeuwig aan de macht blijven. “Wij vragen dat de internationale gemeenschap ingrijpt om democratische, beschaafde oplossingen te zoeken voor het volk van Nicaragua, met herstel van de vrede en de democratie.”

Foto: Bisschop Salazar met zusters van Moeder Teresa © Bisdom Tilarán-Liberia

Bron: La Nacion, Kerknet