Corruptie grote oorzaak Christenvervolging in Vietnam

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Volgens priester Bernardo Cervellera is de "hebzucht van lokale communistische functionarissen een van de belangrijkste oorzaken...
20111606_Vietnam01

Volgens priester Bernardo Cervellera is de "hebzucht van lokale communistische functionarissen een van de belangrijkste oorzaken die bijdragen tot de vervolging van de Kerk in Vietnam".

Geweld

Cervellara, directeur van AsiaNews, zegt dat "er in sommige opzichten meer vrijheid is, maar dat deze vrijheid afhankelijk is van de grillen van de overheid, die inconsequent vrijheden toestaat of intrekt." Als voorbeeld noemt hij de seminaries. "Er zijn steeds meer roepingen, gelukkig mogen er meer kandidaten worden toegelaten. Eerder zat hier een quotum op." "Verder", zegt Cervellara "is er in de noordelijke gebieden van Vietnam nog steeds veel geweld tegen Christenen."

Vernietigen

"De overheid wil het Katholiek geloof vernietigen", zegt de priester. "Op bepaalde plekken kunnen Katholieken op belangrijke feestdagen niet de Mis vieren. Ook worden ouders gehinderd in het geven van catechese aan hun kinderen. De overheid wil elke uiting van geloof tegengaan."

Meedogenloos

In een analyse die Cervellera maakt zegt hij: "Het merendeel van het geweld waar de Katholieke Kerk in Vietnam mee te maken heeft zijn de corruptie en de omkoperij van Communistische partijleden. Het land zit in een overgangsfase van een gecentraliseerde naar een kapitalistische economie. Als gevolg hiervan confisqueren communisten onroerend goed dat eigendom is van de Kerk of gelovigen. Deze worden verbouwd en verkocht aan de groeiende vastgoedmarkt in Vietnam. Dit is reeds gebeurd in verschillende grote steden, waaronder Hanoi. Katholieken die proberen hun eigendommen terug te vorderen krijgen te maken met meedogenloze methodes van de communisten. Ze worden mishandeld of gearresteerd, terwijl ze voor hun rechtmatige eigendommen opkomen."

 

(Bron: KN/CC)