Congolese zusters op bres voor wezen en zieken

Project
De Democratische Republiek Congo is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. De zusters van onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart zetten zich er op veel vlakken in voor de bevolking.
20160718-Congo-Mbandaka

Door voortdurend geweld en gewapende conflicten is het een land geworden waar bijna aan alles gebrek is en vervallen is tot een chaos. Het gebrek aan veiligheid en instabiliteit in de politiek heeft de bevolking in nog niet eerder geziene armoede gebracht. 

Veel ouders zien geen kans meer zelf voor hun kinderen te zorgen en veel worden er in de steek gelaten of gewoon het huis uit gezet onder het voorwendsel dat zij zich bezighouden met hekserij en daardoor ongeluk over de familie brengen. Niet te verwonderen dat heel veel jongens ontsporen en in handen vallen van criminele bendes en meisjes tot prostitutie gedwongen worden, zwanger raken en er nergens hulp voor hen is. Omdat zij geen enkele scholing gehad hebben kunnen zij hun kinderen niets te eten geven en hebben geen idee hoe in  hun onderhoud te voorzien dan alleen door prostitutie. 

De zusters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart  nemen de zorg voor deze hulpzoekenden op zich in vier centra, verspreid over het hele land. Zij helpen straatkinderen en wezen en leren tienermoeders breien en naaien zodat  zij in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook geven ze basis onderricht in lezen en schrijven. Verder zorgen ze voor ouderen, regelen ze dat mensen met lepra opgenomen worden in speciale centra, voorzien ze in verloskundige hulp voor zwangere vrouwen en nemen ze zieken onder hun hoede die geen toegang hebben tot medische zorg. In parochies helpen ze bovendien de priesters met het geven van godsdienstonderricht.

Zij willen nu graag een nieuw centrum bouwen in Mbandaka, in het Noordwesten van het land. Zij zullen daar vooral zorg dragen voor wezen en zieken. Kerk in Nood heeft hen € 80.000 toegezegd voor ondersteuning van de bouw. Helpt u mee zodat deze nijvere zusters hun goede werk ook in Mbandaka kunnen voortzetten?

Code: 115-05-19