Congolese bisschoppen veroordelen ‘stille genocide"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De bisschoppen van Congo hebben gewaarschuwd dat het onlangs opgelaaide geweld in Oostelijk Congo alle kenmerken heeft van een "stille genocide". Zij vrezen dat wanneer dit geen halt wordt toegeroepen, de hele regio gedestabiliseerd raakt.In hun verklarin
20081119congo

De bisschoppen van Congo hebben gewaarschuwd dat het onlangs opgelaaide geweld in Oostelijk Congo alle kenmerken heeft van een "stille genocide". Zij vrezen dat wanneer dit geen halt wordt toegeroepen, de hele regio gedestabiliseerd raakt.
In hun verklaring laken de bisschoppen de aanwezige VN-troepen.

De veelvuldige slachtingen, de doelgerichte moorden van de jeugd en de systematische verkrachting van vrouwen vinden plaats "onder de ogen van degenen die het mandaat hebben om de vrede te bewaren en de bevolking te beschermen".
De 17.000 man sterke VN-legermacht in Congo is tot nu toe op geen enkele manier in staat gebleken om het geweld van de afgelopen drie maanden te beteugelen. Er wordt gesproken over troepenuitbreiding.

De katholieke hulporganisatie Caritas en vele anderen hebben de VN gevraagd de blauwhelmen een duidelijk mandaat te geven om geweld te mogen gebruiken tegen degenen die de vredesakkoorden schenden door geweld te plegen. Sinds augustus zijn meer dan 250.000 mensen gevlucht uit het noorden van de onrustige provincie Kivu. De Congolese bisschoppen hekelen de laksheid van de internationale gemeenschap ten aanzien van het geweld. Zij doen een dringend beroep op haar de rechtsorde te handhaven en hulp te bieden. "Onze regeringen zijn in deze situatie volkomen machteloos gebleken", aldus de bisschoppen.

Zij eisen dat er onmiddellijk een einde komt aan alle vijandelijkheden en de vluchtelingen een veilige terugkeer wordt gegarandeerd. Volgens de bisschoppen is een van de diepere oorzaken van de telkens oplaaiende conflicten de honger naar Congo"s delfstoffen. Zij dringen er bij de bevolking op aan die nooit uit handen te geven.
"De Congolese regering moet er alles aan doen de vrede te herstellen."

Vorige week hebben de bisschoppen een bliksembezoek gebracht aan de twee zwaarst getroffen bisdommen om de mensen een hart onder de riem te steken. Caritas heeft een hulpprogramma opgezet om de bevolking te voorzien van voedsel, dekens, hygiënische producten en kookgerei. Ook de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) stuurt noodhulp. (KN/Caritas)