Conferentie Rome over terugkeer Iraakse christenen

vrijdag, 22 september 2017
Nieuws
De pauselijke stichting Kerk in Nood brengt vertegenwoordigers van het Vaticaan en van de Iraakse christenen bijeen om het universeel recht van de christenen op terugkeer naar de Vlakte van Nineve te eisen.
ACN-20170824-60018-bagdeda

Op donderdag 28 september, om 9.00 uur ‘s morgens, zal Kerk in Nood als organisator optreden van een conferentie rondom het thema “Terug naar de wortels – Internationale inspanningen ter ondersteuning van de terugkeer van Iraakse christenen naar hun dorpen in de Vlakte van Nineve”, die in der pauselijke Universiteit van Lateranen in Rome zal plaatsvinden.

‘Vaticaan ontmoet Irak’
Vooraanstaande vertegenwoordigers van het Vaticaan en van de gemeenschap van de Iraakse christenen, onder wie de staatssecretaris van het Vaticaan, Pietro kardinaal Parolin, de Chaldeeuwse patriarch Louis Raphal I Sako, de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van Mosoel, Nicodemus Daoud Sharaf, de apostolische nuntius in Irak en Jordanië, aartsbisschop Alberto Ortega Martins en de Syrisch-katholieke aartsbisschop van Mosoel, Youhanna Petros Mouche, zullen het hebben over de behaalde successen en over de uitdagingen waarmee de laatste in Noord-Irak achtergebleven christelijke gemeenschappen nog altijd worden geconfronteerd.

Oproep aan internationale gemeenschap
De recente bevrijding van de christelijke dorpen heeft bij de christelijke gezinnen die drie jaar geleden door de Islamitische Staat (IS) met geweld uit hun huizen werden verdreven, de wens doen ontstaan om vanuit Erbil, de hoofdstad van de Koerdische Autonome Regio, naar hun door de oorlog verwoeste huizen in de Vlakte van Nineve terug te keren. Als antwoord op hun oproep heeft Kerk in Nood ertoe bijgedragen om de eerste fase van de renovatie van 13.000 beschadigde en vernielde huizen te ondersteunen. Gezien deze kolossale taak roept de hulporganisatie de internationale gemeenschap er echter toe op om ervoor te helpen zorgen dat de christelijke aanwezigheid – en zodoende de diversiteit van de Iraakse samenleving – wordt verzekerd.

Veel uitdagingen
Onder het voorzitterschap van de internationale president van Kerk in Nood, Mauro kardinaal Piacenza, zullen onder andere de volgende lezingen worden gegeven: kardinaal Parolin zal dieper ingaan op het standpunt van het Vaticaan met betrekking tot de christenen in Irak en in het Midden-Oosten, aartsbisschop Ortega zal een analyse geven van de algemenere toestand in de regio, Zijne Zaligheid patriarch Sako zal het hebben over de situaties waarmee de Iraakse christenen dag na dag worden geconfronteerd, pater Andrzej Halemba, voorzitter van het Comité voor de Wederopbouw van Nineve (Niniveh Reconstruction Committee – NRC) zal meer toelichting geven bij de ontwikkelingen van het aan de gang zijnde wederopbouwprogramma en van de terugkeer van de verdreven christenen en Steven Rashe, de woordvoerder van het NRC, zal de nadruk leggen op de uitdagingen die tegenwoordig aan de veiligheid worden gesteld, onder andere door het ruimen van landmijnen en wegens de door conflicten gekenmerkte politieke context.

Aan de conferentie van de pauselijke stichting zal worden deelgenomen door regeringsvertegenwoordigers, zakenmensen, ambassadeurs bij de Heilige Stoel en internationale liefdadigheidsorganisaties, die allemaal belang stellen in de allerlaatste informatie uit het veld over de heropbouw en de terugkeer van de christenen te midden van een gespannen politiek, religieus en sociaal klimaat in het land.

Sinds 2014 heeft Kerk in Nood 36,6 miljoen dollar gespendeerd voor opvang van de christelijke intern ontheemden in Noord-Irak. De kosten voor de wederopbouw van de christelijke dorpen bedragen naar schatting 250 miljoen dollar. De 23 nationale kantoren van Kerk in Nood spannen zich tot het uiterste in om hieraan bij te dragen. 

Helpt u de christenen in Irak terug te keren naar hun huizen? Doneer dan via onze website of maak uw gift onder vermelding van Terug naar Nineveh.