Computers en katholiek-orthodoxe Nieuwsagentschap "Blagovest Info" (Rusland)

Project
Je kunt alleen maar liefhebben wat je kent. Onbekendheid leidt tot misverstanden, misverstanden leiden weer tot problemen die voorkomen hadden kunnen worden. Een "dialoog in liefde en waarheid" tussen de katholieke en de orthodoxe kerk is alleen maar moge
20070703rus001

Je kunt alleen maar liefhebben wat je kent. Onbekendheid leidt tot misverstanden, misverstanden leiden weer tot problemen die voorkomen hadden kunnen worden. Een "dialoog in liefde en waarheid" tussen de katholieke en de orthodoxe kerk is alleen maar mogelijk als de wederzijdse vooroordelen die berusten op onbekendheid en misverstanden, uit de weg worden geruimd. Om dit te bereiken is er behoefte aan objectieve informatie, die het beste door de moderne media kan worden verspreid. Aanvankelijk waren deze oecumenische media-activiteiten nog iets nieuws en daarom ook een waagstuk, maar dankzij de inzet van de orthodoxe en de katholieke medewerkers, die zich gezamenlijk in dienst hebben gesteld van dit apostolaat, zijn deze instellingen nu stevig gevestigd en helpen zij de christelijke waarden in de samenleving een stem te geven en kan ook binnen de christelijke confessies informatie worden uitgewisseld die eraan bijdraagt elkaar beter te begrijpen.

Belangrijk nieuws
Een van deze projecten is het oecumenische Nieuwsagentschap "Blagovest Info" in Moskou. Het verzorgt de berichtgeving over christelijke thema’s. Het heeft zowel in katholieke als in orthodoxe kringen in Rusland naam gemaakt, maar ook andere nieuwsagentschappen doen een beroep op "Blagovest Info", als zij over de katholieke of de orthodoxe kerk berichten. Het nieuwsagentschap is zo tot een belangrijke speler in de Russische mediawereld geworden. Het zendt o.a. exclusieve interviews uit met katholieke en orthodoxe hoogwaardigheidsbekleders. Kardinaal Kurt Koch heeft zo bijvoorbeeld na zijn benoeming tot Voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de Christenen een van zijn eerste interviews gegeven aan dit Nieuwsagentschap.

Nieuw materiaal
Nu zijn echter de computers en de technische apparatuur van het agentschap oud, wat het werk bemoeilijkt. Daarom helpt Kerk in Nood met 4.800 euro.

Projectcode: 427-00-69

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.