Compromisloos in de liefde

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Zuster Marie Simon-Pierre is genezen toen zij in een ver gevorderd stadium van de ziekte van Parkinson was, de kleine Kevin-Jeremie is genezen van zijn verlamming. Deze twee wonderen worden toegeschreven aan...

Zuster Marie Simon-Pierre is genezen toen zij in een ver gevorderd stadium van de ziekte van Parkinson was, de kleine Kevin-Jeremie is genezen van zijn verlamming. Deze twee wonderen worden toegeschreven aan Johannes Paulus II. Lammen lopen, zieken worden gezond. Dit is het werk van heiligen, mensen die leven met God. Johannes Paulus II leefde met God, handelde met God, reisde de wereld rond met Christus. Hij is 27 jaar de Plaatsvervanger van Christus op aarde geweest. Hij heeft 14 encyclieken geschreven, ongeveer 100 apostolische exhortaties en nog eens ontelbare brieven en toespraken; tijdens een honderdtal reizen heeft hij meer dan 130 landen bezocht; 400 miljoen mensen hebben hem gezien; hij heeft 500 heiligverklaringen uitgesproken en bijna driemaal zoveel zaligverklaringen; hij heeft miljoenen jongeren bijen gebracht en geënthousiasmeerd; in Manilla heeft hij de H. Mis opgedragen voor 4 miljoen mensen, de grootste bijeenkomst aller tijden; Op 27 april wordt hij heiligverklaard tegelijkertijd met Johannes XXIII. Weer zullen er miljoenen mensen zijn. Deze twee pausen waren missionarissen van de liefde, van de liefde zonder grenzen, van tijdloze liefde. Zij hebben de Kerk hervormd. « Il Papa buono », zoals Johannes XXIII werd genoemd, door het Vaticaans Concilie en de vredesencycliek « Pacem in terris », die voor het eerst niet alleen aan de katholieken was gericht, maar ook «aan alle mensen van goede wil ». Allebei hebben zij zich gewijd aan deze zending van de Kerk: de vrede op aarde, want de vrede is de vrucht van de liefde. In deze zin heeft Johannes Paulus II de ineenstorting van het communisme teweeggebracht en de tweedeling van Europa overwonnen. Hij heeft de Kerk verzoend met het Jodendom en het geloof met de wetenschap. Hij heeft de vooruitgang geboekt bij de hereniging met de Orthodoxe Kerk, de dialoog tussen de godsdiensten gestimuleerd, meerdere vredesinitiatieven gelanceerd, de mensen de waarde van het gezin doen inzien en de mensenrechten in talrijke gebieden in de wereld doen weerklinken. Hij heeft geleerd dat « oorlog altijd een nederlaag is voor de mensheid ».Johannes-Paulus II heeft geschiedenis geschreven en geschiedenis gemaakt. Hij is zelf, tijdens zijn leven, een groot man geworden, niet alleen van de 20e eeuw, maar van de hele geschiedenis. Een man van superlatieven die desalniettemin altijd verwees naar Hem die hij vertegenwoordigde. Een mediaster gedurende de eerste jaren, later een martelaar toen het duidelijk werd dat hij de waarheid verdedigde, compromisloos en met liefde. Johannes XXIII was ook een groot man, als gelovige en in zijn menselijkheid, die hij altijd zag in betrekking tot God, tot Zijn Liefde. « De mens is op zijn allergrootst als hij neerknielt. » Allebei knielden zij lang voor hun Schepper, vurig, in deemoed, ondergedoken in de Liefde. Beiden kenden Pater Werenfried, Johannes Paulus II was zijn vriend. Beiden stuurden zij « de Spekpater » de wereld in ; Johannes XXIII vertrouwde hem Latijns-Amerika toe, Johannes Paulus II Rusland en de Orthodoxe Kerk. Pater Werenfried gehoorzaamde "« De wens van de Paus is voor ons een bevel » "en hij steunde op uw vrijgevigheid. Met deze twee Pausen heeft Kerk in Nood zich geweldig uitgebreid, dankzij gebed, opoffering en creatieve trouw. Zij die zo lang en zo vaak voor het altaar hebben geknield, worden nu tot de eer der altaren verheven. Zij zullen ons vanuit de hemel helpen om de nood van de Kerk in de hele wereld te lenigen, compromisloos, met liefde.