Communistische partij China versterkt controle

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Enkele maanden voor het congres van de Chinese Communistische Partij, dat in oktober zal plaatsvinden heeft vice-president Xi Jinping universiteiten opgedragen hun...

 

Enkele maanden voor het congres van de Chinese Communistische Partij, dat in oktober zal plaatsvinden heeft vice-president Xi Jinping universiteiten opgedragen hun ideologische controle van studenten en jonge professoren te intensiveren. Op het partijcongres zal naar verwachting het huidige leiderschap vervangen worden door een nieuwe leider.

"Universiteiten moeten strengere maatregelen nemen om de harmonie en stabiliteit in hun instituten te waarborgen. De dagelijkse leiding van de afdelingen moet versterkt worden om een goede atmosfeer te creëren voor het slagen van het 18e congres van de partij," zei Xi eergisteren op een vergadering van universiteitsfunctionarissen. Er zijn volgens de hoogst geplaatste vrouw in de partij, Liu Yandon, die verantwoordelijk is voor onderwijs, plannen opgesteld om de opening van het congres gestroomlijnd te laten verlopen.
Xi benadrukte in zijn speech het belang van het controleren van universiteitsdocenten, vooral de jongeren onder hen. Zij hebben volgens hem "veel omgang met de studenten en oefenen veel invloed op hen uit" en ‘spelen een erg belangrijke rol in het verspreiden van ideeën".

Nervositeit

Het Chinese regime, dat stevig gecontroleerd wordt door de partij, toont in toenemende mate tekens van nervositeit in de aanloop naar het partijcongres. Het land wordt al jaren gekenmerkt door sociale onrust, lopend van gewapende confrontatie tot vreedzame demonstraties. Dit alles vindt zijn oorzaak in roof, debatten over landbezit en milieu vervuiling. Om verdere onrust te voorkomen op een gevoelig moment, wat de opening van het congres per definitie is, verhoogt de Communistische Partij haar propaganda activiteiten en verstevigt haar greep op de massamedia en het land in zijn geheel. Peking is merkbaar bang dat een periode van overgang en verandering van leiderschap tot protesten kan leiden die lijken op de volksopstanden die menig regime in het Midden-Oosten ten val hebben gebracht.

Bron: AsiaNews

Foto: AsiaNews