"Communisten bang voor Onze-Lieve-Vrouw van Fatima"

maandag, 22 mei 2017
Nieuws
Kardinaal Joseph Zen Ze-kiun sprak met Kerk in Nood-medewerker Berthold Pelster over de rol van de katholieke kerk in de heropbouw van de Chinese samenleving en over de reden dat Communisten bang zijn voor de Madonna van Fatima.
ACN-20140820-12760

Kardinaal Joseph Zen Ze-kiun sprak met Kerk in Nood-medewerker Berthold Pelster over de rol van de katholieke kerk in de heropbouw van de Chinese samenleving en over de reden dat Communisten bang zijn voor de Madonna van Fatima.

De Volksrepubliek China heeft de afgelopen vier decennia enorme maatschappelijke veranderingen ondergaan: hervormingen, met name economisch, hebben voor vooruitgang gezorgd voor deze belangrijke economische en technologische macht. Welke rol speelt de communistische ideologie vandaag nog in dit proces?

Kardinaal Joseph Zen Ze-kiun: Eigenlijk heeft het leiderschap in China de communistische ideologie nooit echt serieus genomen. In plaats daarvan is het Chinese communisme een vorm van ongebreideld imperialisme. Onheilspellende corruptie, ook binnen de partij, is daar een bewijs van. Het draait om macht en het enige dat telt, is absolute gehoorzaamheid aan de leiding van de staat. Door het openen van de economische markt en de groeiende welvaart wordt dit alleen maar erger. De rijkdom stuwt de corruptie tot steeds grotere niveaus.

Politieke waarnemers zeggen dat de mensenrechtensituatie daadwerkelijk is verslechterd onder de huidige president, Xi Jinping. Wat neemt u hiervan waar?

In het begin had ik hoge verwachtingen, omdat de president actie ondernam tegen corruptie binnen de overheid en in de samenleving. Maar het werd heel snel duidelijk dat ook hij alleen in macht geïnteresseerd was. Mensen die voor de mensenrechten vechten worden onderdrukt, vervolgd, vernederd en veroordeeld in propaganda-rechtszaken in de naam van zijn regering.

Kan u ons iets vertellen over de huidige status van de onderhandelingen tussen de Chinese leiderschap en de Heilige Stoel?

Helaas is weinig bekend over deze gesprekken. Er zijn nog veel andere problemen. Ik verwacht dat de gesprekken nog lang zullen duren. Naar mijn mening accepteert het staatsleiderschap geen ander resultaat dan de onderdrukking van de Kerk aan het leiderschap van de communistische partij. Bisschoppen van de ondergrondse kerk werden bijvoorbeeld gedwongen om tijdens de Heilige Week politieke cursussen bij te wonen en zouden derhalve de liturgie niet met de gelovigen kunnen vieren. Paus Benedictus XVI sprak in 2007 van verzoening in zijn brief aan de katholieken in China en voor hem betekende dit grotendeels geestelijke verzoening. Maar er moet nog veel gebeuren!

Dat klinkt erg pessimistisch. Wat verwacht u dat met Christendom in China gebeurt?

Alles hangt er vanaf of we ons geloof authentiek kunnen leven zonder veel compromissen te sluiten. Er zijn Christenen in China die dapper pleiten voor een betere samenleving. Maar veel van hen zitten in de gevangenis! Als het Communisme op een dag zou vallen, dan zouden de Katholieken bij degenen moeten zijn die een nieuw China opbouwen. Echter, dat werkt alleen als de Katholieken hun geloofwaardigheid niet vooraf verliezen door luie compromissen met het Communistische leiderschap.

Vandaag herdenken wij Katholieken de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, precies 100 jaar geleden. Haar boodschappen waarschuwen ons voor de goddeloze ideologie van het Communisme. Zijn de Katholieken in China op de hoogte van deze berichten?

Natuurlijk! We hebben allemaal van de boodschappen van Fatima gehoord. Zelfs de Communisten! De boodschappen maken hen bang. De Communisten zijn eigenlijk bang voor Onze-Lieve-Vrouwe van Fatima! De hele situatie is nogal belachelijk: zo hebben de Communisten er niets tegen als je foto’s van Maria Immaculata of afbeeldingen van "Onze Lieve Vrouw, Hulp der Christenen" het land inbrengt. Foto’s van "Onze-Lieve-Vrouw van Fatima" daarentegen zijn niet toegestaan. Ze beschouwen de gebeurtenissen in Fatima als "anti-Communistisch." Dat is natuurlijk niets anders dan de waarheid!

Dus het leiderschap maakt onderscheid. Toch heeft de verering van Maria "Hulp van Christenen" juist voor China een speciale betekenis: op de feestdag, 24 mei, houdt de Katholieke Kerk een wereldwijde gebedsdag voor de Kerk in China. Paus Benedictus XVI introduceerde deze dag in 2007. Wat is de betekenis van deze gebedsdag?

De verering van Onze-Lieve-Vrouw "Hulp der Christenen" is sinds lange tijd diep geworteld in heel China. Deze titel heeft niet alleen betrekking op hulp voor individuele gelovigen, maar ook voor de kerk als geheel. Het belangrijkste gevaar in China vandaag is materialistisch atheïsme. Helaas is deze gebedsdag, die geldig is voor de Katholieke Kerk over de hele wereld, te weinig bekend. Het wordt niet serieus genoeg genomen.