Colombia: nieuwe kerk in Medellin del Ariari

Project
In Medellin del Ariari zijn de gelovigen in de wolken met hun nieuwe kerk: onze weldoeners hebben 30.000 euro gespendeerd voor het gebouw dat binnenkort helemaal zal zijn voltooid.
ACN-20170907-60967

De parochie in het bisdom Granada werd pas in 2013 gesticht. Het is echter geen “normale” parochie. Het is namelijk de bedoeling om hier een gedenkplaats op te richten voor alle mensen die sinds 1980 in Colombia werden vermoord. De inwoners van het plaatsje hebben het leed waardoor het hele land werd geteisterd aan den lijve ervaren: tussen 2002 en 2006 werden immers 700 gezinnen van het grondgebied van de huidige parochie verdreven. Een aantal van die gezinnen zijn ondertussen teruggekeerd, maar het sociale weefsel en het vertrouwen in het leven moeten opnieuw worden opgebouwd.

De nieuwe kerk moet niet alleen de herinnering levend houden, maar tegelijk ook een plek van genezing, verzoening en vrede worden. Daarnaast moet vooral aan de familieleden van de slachtoffers pastorale en psychologische bijstand worden geboden. Hier moet de nadruk worden gelegd op de eerbied voor en de bescherming van het leven dat in het verleden zo vaak werd geminacht. De drie paters claretijnen die hier werkzaam zijn, ijveren er met onverdroten inzet voor om het leven van de mensen op een duurzame basis te stoelen en te beschermen.

Pater Alfonso María Prieto vertelt ons dat de nieuwe kerk al voor ongeveer 70 procent af is. Inmiddels kunnen hier al misvieringen plaatsvinden. Hij schrijft ons: “Dankzij uw gulheid hebben we de werkzaamheden zonder grote vertraging kunnen uitvoeren. Het is geen luxueuze kerk, maar ze is heel mooi, want dat is wat God de Heer die ons alle goede gaven schenkt meer dan verdient. Voor de geloofsgemeenschap zal deze kerk een prachtig en heel uitnodigend spiritueel toevluchtsoord zijn dat tevens een levendig aandenken is aan de vele martelaren en slachtoffers van geweld uit een donkere en treurige periode in ons land, maar tegelijk ook hoop biedt op een toekomst die gekenmerkt is door gerechtigheid en vrede. Heel erg bedankt!“

Wilt u meer projecten zoals dat in Colombia steunen? Doneer dan online of maak uw gift over. Uw gift komt dan ten goede aan soortgelijke projecten.