Christenen in Orissa vrezen Kerstpogrom

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De radicale Hin-doegroepering in de Indiase deel-staat Orissa heeft aangekondigd met Kerst een "memorial" te houden ter nagedachtenis aan een Hindoe die in 2007 door Christenen zou zijn...
20101222india01

De radicale Hindoegroepering in de Indiase deelstaat Orissa heeft aangekondigd met Kerst een "memorial" te houden ter nagedachtenis aan een Hindoe die in 2007 door Christenen zou zijn vermoord. Christenen vrezen een herhaling van het geweld rond de Kerstdagen van dat jaar, toen negen Christenen omkwamen, tientallen vrouwen werden verkracht en kerken en woonhuizen in vlammen opgingen.

 

Omgekomen radicaal

Het district Kandhamal in de deelstaat Orissa was zowel in 2007 als in de nazomer van 2008 het toneel van hevig geweld tegen Christenen. Het Kerstpogrom van 2007 barstte los nadat een radicale Hindoe, Khageswar Mallick, onder geheimzinnige omstandigheden stierf nadat hij klappen had gekregen toen hij probeerde een kerk in brand te steken. Hij werd door zijn kompanen meegenomen waarna hij onder nog steeds onopgehelderde omstandigheden stierf. De Christenen kregen de schuld van diens dood.

Die beschuldiging veroorzaakte een ongekende golf van geweld waarbij 115 kerken, kloosters en kliniekjes in brand werden gestoken. Ook rond 750 huizen van Christenen werden in de as gelegd.

 

Paniek

De Wereldraad van Indiase Christenen heeft laten weten dat de aankondiging paniek heeft veroorzaakt onder de Christenen. "Wij zijn bang. Doe alstublieft iets!" smeekt Kartika Nayak, een jonge Christen uit het dorp Barkham. Hij was niet alleen getuige van het geweld, maar is ook beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van Mallick.

Afgelopen zondag verklaarde Lambodar Kanhar, leider van de radicale Kandhamal Kui Samajbeweging, tegenover journalisten dat zijn organisatie de bijeenkomst organiseert om Khageswar Mallick in ere te houden.

 

Opruiing

Volgens lokale Christenen hebben Hindoe-radicalen besloten voorbereidingsbijeenkomsten gehouden en hebben zij pamfletten uitgedeeld om mensen uit te nodigen voor de "herdenkingsbijeenkomst". Volgens Christelijke leiders was het dezelfde Lambodar Kanhar die in 2007 had opgeroepen tot een algehele staking in Khandamal. Die ontaardde in de geweldsgolf die dagenlang aanhield.

De Christenen vrezen nu dat de cyclus van geweld komende Kerstdagen opnieuw zal losbarsten.

 

Ongehinderd

Volgens een lokale Christelijke leider, die betrokken was bij de verzoeningsbijeenkomsten, lukt het de overheid niet om de Christenen gerust te stellen.

Hij herinnerde aan het geweld tegen Christenen dat in het najaar van 2009 bijna twee maanden lang praktisch ongehinderd kon voortrazen in het district Kandhamal. Ook is er nog steeds geen sprake van veiligheid, ondanks de beloften van een minister van de federale regering.

Volgens Itikera Sunamajhi, leider van een lokale stam, zei dat hij niet wil dat het geweld van 2007 zich zal herhalen. "De Christenen zijn zeker bang. Dat hebben wij de overheidsfunctionaris verteld en die heeft ons verzekerd dat de nodige maatregelen worden genomen."

 

Terugkerend geweld

De Indiase Wereldraad van Christenen heeft de minister-president van Orissa schriftelijk op de hoogte gebracht van de paniek die onder Christenen groeit sinds de bijeenkomst van de radicale Hindoes bekend is geworden."

 

Door Kerstmis uit te roepen tot "Memorial Day" zijn de Christenen bang voor een zich jaarlijks herhalende cyclus van antiChristelijk geweld.

 

Bron: AsiaNews