Christenen in Irak hebben perspectief nodig

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een vooraanstaande Vaticaanse functionaris heeft opgeroepen tot meer bescherming van de belaagde Irakese christelijke minderheid. Het verdwijnen van het christendom uit het land zou in zijn ogen een enorm religieus en cultureel verlies zijn voor iedereen
archb-fernando-filoni

Een vooraanstaande Vaticaanse functionaris heeft opgeroepen tot meer bescherming van de belaagde Irakese christelijke minderheid. Het verdwijnen van het christendom uit het land zou in zijn ogen een enorm religieus en cultureel verlies zijn voor iedereen. Aartsbisschop Fernando Filoni, die van 2001 tot 2006 diende als nuntius in Irak, zei dat het van belang is dat de Irakese christenen de grootscheepse emigratie van hun gemeenschap een halt toeroepen. En dat kan volgens hem alleen als hun een stevige basis voor hoop in de toekomst gegeven wordt.

"De plaatselijke autoriteiten moeten alles doen wat in hun vermogen ligt om er voor te zorgen dat de christenen een gerespecteerd en integraal deel zijn van het land, ook al zijn zij een minderheid," zei de aartsbisschop op 11 augustus in een interview met de Vaticaanse Osservatore Romano. De Irakese regering spreekt kerkleiders regelmatig en verplicht zich in theorie tot het beschermen van christenen, maar "dit moet ook in concreet beleid omgezet worden," stelde Filoni.

De aartsbisschop verwees naar de recente teruggave van een kerkelijke school als een belangrijke stap in de goede richting. De scholen, een in Kirkuk en twee in Baghdad, zullen door Chaldese katholieke vrouwelijke religieuzen beheerd worden, zoals dat ook voor de nationalisatie door Saddam Hoesein het geval was.

Dit lijkt een belangrijk teken dat hoop geeft en wijst op waardering voor de bijdrage die christenen kunnen leveren aan de toekomst van Irak," zei Filoni. "Tot op de dag van vandaag zijn veel moslims dankbaar voor het onderwijs dat ze op christelijke scholen hebben ontvangen."

Bron: KN / AsiaNews