Christenen in Egypte blijven slachtoffer van extremisten

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Ondanks een zeke- re verbetering van de veiligheidstoe- stand onder de Christenen in Egypte blijft pater Rafik Greiche, de woordvoerder van de Katholieke kerk in het land, bezorgd. In gesprek met...
20121105_006_small

Christenen in Egypte: "We weten nooit waar de extremisten de volgende keer zullen toeslaan".

Ondanks een zekere verbetering van de veiligheidstoestand onder de Christenen in Egypte blijft pater Rafik Greiche, de woordvoerder van de Katholieke kerk in het land, bezorgd. In gesprek met Kerk in Nood zei hij afgelopen week: "Het is wat rustiger geworden in Cairo maar we leven altijd in angst voor wat er nu weer zou kunnen gebeuren. De moslimbroederschap en andere extremisten dreigen Christelijke kerken en huizen aan te vallen, dus weten we nooit waar ze de volgende keer weer zullen toeslaan. Het meest actuele voorbeeld in deze voortdurend benarde situatie voor Egyptische Christenen, na het afzetten op 3 juli van Mohammed Morsi, de leider van de Moslimbroeders, was de poging tot moord op de Koptische bisschop afgelopen maandag.

Pater Rafik legt uit: Bisschop Makarios, de Koptisch, Orthodoxe bisschop van Minya was onderweg naar het dorp Saru om een gezin dat in rouw was te bezoeken. In dit dorp bevindt zich een kerk die al 10 jaar gesloten is. Het gerucht deed al snel de ronde dat de bisschop gekomen was om de kerk te heropenen, waarop een groep Jihadisten het vuur openden op de auto van de bisschop. Gelukkig kon hij zich in veiligheid brengen maar het vuurgevecht duurde meer dan een uur. De aanvallers waren niet gemaskerd en de dorpelingen konden hen met zekerheid identificeren als Jihadisten.

Pater Rafik benadrukte dat de provincie Minya in Boven-Egypte, samen met de provincie Sohag, een bolwerk is van Islamitisch radicalisme. Ze zijn er zeer actief en krijgen er steun van enkele families. Bovendien kunnen zij er gemakkelijk ontsnappen aan de veiligheidstroepen door zich terug te trekken in de nabij gelegen woestijn. Al op zondag, de dag vë³ë³r de moordpoging op de bisschop, waren er soortgelijke aanvallen op Christenen in Ezbet Zakariya, nog zo’n stadje in de provincie Minya waar de Jihadisten klaarblijkelijk het seizoen voor het beroven en plunderen van huizen van Christenen voor geopend verklaard hadden. Als reactie daarop ontvluchtten de Christelijke families de stad, zo bevestigde pater Rafik.

Toen men vroeg of de Egyptische autoriteiten hun verplichtingen nakwamen om de Christenen en hun bezittingen te beschermen tegen dit soort radicaal Islamitisch-geïnspireerde gewelddaden, antwoordde pater Rafik: "De veiligheidstroepen doen wat ze kunnen maar het is niet genoeg. Onlangs nog wilde de Moslimbroederschap het Tahrirplein in Cairo bezetten. Ze willen ons wel beschermen maar ze kunnen het vaak niet vanwege hun beperkte mogelijkheden".

Als gevolg daarvan probeert de kerk zo veel mogelijk zijn eigen veiligheidsmaatregelen te nemen. Zij hebben bijvoorbeeld meer brandblussers aangeschaft om zich te beschermen tegen brandstichting. Tegelijkertijd brengt pater Rafik nog een belangrijk aspect onder de aandacht, nl. dat er steeds meer gevallen bekend zijn waarbij Moslims uit de buurt de aanvallen van de Moslimbroederschap hebben afgeslagen. Ik heb het zelf gezien, de mensen hielden de aanvallers tegen totdat de politie verscheen. Het toont aan dat de Moslimbroederschap, in tegenstelling tot wat men beweert, niet noodzakelijkerwijs de steun geniet van de plaatselijke bevolking. De mensen wijzen de Moslimbroederschap af.