Christenen “geëlimineerd” in Irak en Syrië

woensdag, 02 december 2015
Nieuws
Vluchtelingencoördinator: overheden moeten in de bres springen voor christenen want ze zijn het voornaamste doelwit van de extremisten.
20121116_021

Door John Pontifex

"Christenen in het Midden-Oosten lijden het ergst van allen maar de Westerse regeringen lijken hun benarde situatie te negeren", zegt een vooraanstaande vluchtelingencoördinator, die waarschuwt voor de infiltratie van extreme Islamitische elementen in de grote groepen asielzoekers die naar Europa trekken.

Priester Khalil Jaar, van de Vereniging van Boodschappers van de Vrede, zei dat Christenen doelbewust worden geëlimineerd door de binnentrekkende troepen van Daesh (IS). De in Jordanië werkzame priester, die voorziet in onderdak en onderwijs aan de duizenden toestromende christenen in de hoofdstad Amman, stelt zich kritisch op tegenover de Westerse regeringen die voorstellen om vluchtelingen op te nemen uit de grote kampen.

Op zoek naar een beter leven
Priester Khalil beklemtoonde dat christenen en andere minderheden niet de zelfde kansen krijgen in de asielprocedures in Europa. In een gesprek met Kerk in Nood zei priester Khalil dat sommige vluchtelingen die Europa binnenkomen sympathisanten zijn van Daesh (IS). Hij vond de bewijzen hiervoor in tal van opnamegesprekken met asielzoekers en in rapporten uit Syrië en Irak. Hij zei dat hij “een directe link” zag tussen de toevloed van vluchtelingen uit het Midden-Oosten in de laatste maanden en de aanslagen in Parijs van afgelopen maand. Priester Jaar zei dat de meeste vluchtelingen geen asielzoekers zijn maar economische migranten die op zoek gaan naar een beter leven.

"Het Westen slaagt er helemaal niet in om te herkennen wat er in het Midden-Oosten aan de hand is. De meerderheid van de vluchtelingen die in Europa toestromen, zijn mensen die op zoek zijn naar een beter leven. Als het échte asielzoekers geweest waren, dan zouden ze wel aanvaard hebben om in het eerste beschikbare land te blijven dat hen een veilige plaats aan bood. De échte vluchtelingen worden achtergelaten.”

Christelijke aanwezigheid uitschakelen
“Waarom doet het Westen niet meer voor de christenen en de andere minderheden? Dat zijn degenen die het meeste lijden. Wanneer de christenen in Syrië en Irak blijven, lopen ze het risico te worden afgemaakt door islamitische extremisten en wanneer ze heil zoeken in de belangrijkste buitenlandse vluchtelingenkampen, dan zijn ze onderhevig aan tal van misbruiken van hen die daar al zijn.”

Hij zei dat islamitische groepen zware druk uitoefenen op christenen in Syrië en Irak om zich tot de islam te bekeren, de Jizya-belasting te betalen of de dood in de ogen te kijken. Hij zei dat er bedreigingen worden geuit door alle intrekkende islamitische strijdkrachten zoals het al-Nusra Front, Jaysh al-Islam, Ahrar al-Sham en Daesh (IS) natuurlijk. De meeste troepen die in Syrië vechten, komen vanuit het buitenland, zei priester Jaar en hij voegde eraan toe: “Wanneer de islamitische groepen nieuw terrein veroveren, is hun eerste doel het uitschakelen van de christelijke aanwezigheid. “De mensen die het meeste gevaar lopen, zijn de christenen.

Hij prees organisaties als Kerk in Nood en de hulporganisatie ‘Iraakse Christenen in Nood’ omdat Christenen die in Jordanië en elders arriveren helemaal afhankelijk zijn van hun steun. Priester Jaar zei dat afgelopen zomer het hoofd van de delegatie van de Europese Unie in Jordanië, Joanna Wronecka, hem vertelde dat er geen fondsen beschikbaar waren om Iraakse vluchtelingen te helpen, maar alleen voor Syriërs. Ze zei dat dit een richtlijn was, uitgevaardigd door de donorlanden.

In zijn commentaar hierop zei priester Khalil aan Kerk in Nood: “Dit is een regelrechte discriminatie. Zowel de Iraakse als de Syrische vluchtelingen zijn slachtoffers van hetzelfde geweld en dezelfde intimidatie.”

Het werk van priester Khalil in de parochie Marka, een buitenwijk in Jordanië, bestaat erin hulp te bieden aan 450 Iraakse christenen, van wie 12 gezinnen wonen op een grondstuk van de parochie en de rest woont in gehuurde appartementen, gefinancierd door Kerk in Nood en de Iraakse Christenen in Nood (ICIN).

In zijn dankwoord aan Kerk in Nood zei hij: “Als Kerk in Nood de Iraakse vluchtelingen in Erbil niet zou helpen dan verkeerden ze nu in een hopeloze situatie. Priester Jaar dankte ook ICIN en Caritas en de vele mensen die uit eigen buidel doneren. “Ik dank allen die ons hulp boden – op een officiële wijze of via een persoonlijke gift. Als deze organisaties geen zorg zouden dragen voor de Iraakse vluchtelingen, dan zouden ze helemaal verlaten zijn.”