Christenen en Moslims in de val in Homs

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Christelijke leiders hebben zich achter het onlangs begon- nen vredesinitiatief "Mussalaha" ge- schaard om 800 burgers te redden die €¦
20120614_syrie01

Christelijke leiders hebben zich achter het onlangs begonnen vredesinitiatief "Mussalaha" geschaard om 800 burgers te redden die de historische binnenstad klem zitten tussen het regerings- leger en gewapende groepen.

Volgens de Vaticaanse missiepersdienst wordt zwaar gevochten rond de wijken Bustan Diwan en Hamidiye die hermetisch van de buitenwereld zijn afgesloten. Daar zouden zich gelijkelijk verdeeld rond 800 Christenen en Moslims bevinden te midden van geweervuur en bombardementen. Vertegenwoordigers van de Christenen hebben zich achter het vredesinitiatief "Mussalaha" ("Verzoening") geschaard en onderhandelen al dagen onophoudelijk voor een staakt-het-vuren om humanitaire redenen.

Veto

Onder hen bevinden zich twee priesters die samen met VN-vertegenwoordigers gesprekken voeren met militaire bevelhebbers van beide kampen.

De onderhandelingen verlopen moeizaam en hebben tot doel een konvooi onder VN-vlag de burgers te laten evacueren. Voor zover bekend hebben de rebellen een veto uitgesproken tegen een tijdelijk wapenstilstand. Het Syrische leger vreest dat rebellen zich onder de vluchtende burgers zullen begeven.

"De situatie zit muurvast en wordt steeds meer onhoudbaar voor de achtergebleven burgers, die nu worden uitgebuit", aldus een bron. "Gezien de hevigheid van de gevechten is er een groot risico van doden en gewonden onder de burgers."

Brede steun

Volgens Fides hebben Bisschoppen van de verschillende Christelijke gemeenschappen hun steun gegeven aan het populaire vredesinitiatief, dat voortkomt uit de burgerij van Homs en nu steun heeft gekregen van zowel Christenen, soennieten als alevieten.

"Volle steun en grote hoop" voor "Mussalaha" is uitgesproken door de Syrisch-orthodoxe Bisschop Silvanos (foto), de Syrisch-katholieke Bisschop Kassab, de maronitische Bisschop Gihad, en de Bisschop van de Grieks-orthodoxe meerderheid in Homs, mgr. Abouzakah.

De Syrische oppositie is niet onverdeeld gelukkig met het vredesinitiatief "zolang de belangrijkste doelen van de revolutie niet zijn bereikt", meldt Fides.

 

Bron: Fides, foto: Jan Peeters/Katholiek Nieuwsblad