Christenen en moslims eisen bescherming geloofsbelijdenis

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Volgens de maronitische patriarch in Libanon hebben ook de Al-Azhar universiteit in Cairo, leidende autoriteiten in de soennitische islam en de koptische Kerk gepleit voor...
20120925Egypte01

 

 

Volgens de maronitische patriarch in Libanon hebben ook de Al-Azhar universiteit in Cairo, leidende autoriteiten in de soennitische islam en de koptische Kerk gepleit voor een internationale bescherming van religieuze belijdenis.

Volgens het Egyptische informatieportaal "Aswat Masirya" noemde het hoofd van de universiteit, sjeik Ahmed Al-Tayyeb, en de interim leider van de kopten, bisschop Anba Pachomius, maandag mogelijkheden voor wereldwijd geldende sancties op laster van islam, christendom en jodendom.

Beledigend

De maronitische patriarch, Bechara Rai, eiste bij een ontmoeting met islamitische vertegenwoordigers een resolutie van de VN tegen blasfemie. De anti-moslimfilm "Onschuld van de moslims" is volgens hem "zowel voor het christendom als voor elke andere godsdienst" beledigend. Aangezien harmonie tussen de godsdiensten een belangrijk element is van wereldvrede, moet de VN het voortouw nemen in de strijd tegen blasfemie. Dat schreef de patriarch, beweert de online editie van het dagblad "Daily News". Bij de ontmoeting riepen representanten van de beide geloofsgemeenschappen een commissie van juristen in het leven, die een ontwerptekst voor de resolutie moet opstellen.

Bescherming

Gelijkluidende eisen hadden eerder ook andere autoriteiten uit christelijke en islamitische hoek laten horen. Vorige week donderdag spraken de EU-commissaris voor Buitenlandse Zaken, Catherine Ashton, de Arabische Liga en de organisatie voor islamitische samenwerking zich in een verklaring uit voor een sterkere bescherming van religieuze geloofsbelijdenis.Daar sloten zich vier anglicaanse bisschoppen uit Noord-Afrika bij aan.

Bron: (KNA)

Foto: Rob Young