Christen doodgeslagen tijdens politieverhoor

dinsdag, 26 januari 2016
Nieuws
In de Pakistaanse provincie Punjab mishandelden politieagenten vorige week een katholiek zodanig dat hij aan de gevolgen ervan overleed.
20160126-Pakistan-Liaqat-Masih

In de Pakistaanse provincie Punjab mishandelden politieagenten vorige week een katholiek zodanig dat hij aan de gevolgen ervan overleed. Dit gebeurde nadat hij door zijn baas van diefstal was beschuldigd, zo meldden familieleden. Volgens zijn broer, Riasat Masih uit het dorp Kalaskey, heeft de politie de 47-jarige Liaqat Masih op woensdag 13 januari vermoord bij een verhoor. Tijdens dit verhoor was hij ondersteboven opgehangen en geslagen. Het slachtoffer laat vier kinderen achter, variërend in leeftijd van 9 tot 20 jaar.

Selectief verhoor
Liaqat Masih werkte meer dan een jaar als chauffeur voor Raza Hameed, nadat hij daarvoor jarenlang in dienst was geweest van diens vader, de invloedrijke plaatselijke politicus S.A. Hameed. Zowel Raza als S.A Hameed waren aanwezig op het politiebureau toen Masih daar werd doodgeslagen, vertelde zijn broer. Het ging hierbij om een roof van contanten in goud en juwelen ter waarde van miljoenen roepies. “Waarom werd alleen mijn broer aangegeven en door de politie in hechtenis genomen, terwijl geen enkele moslimmedewerker voor verhoor werd opgeroepen?”, vraagt Riasat Masih zich af. “Mijn broer heeft zijn bazen meer dan vijftien jaar lang eerlijk gediend, maar zij hebben hier niet eens bij stilgestaan toen zij hem aan de politie overleverden om hem zodanig te laten mishandelen dat hij de diefstal zou ‘bekennen’."

Gefolterd voor "bekentenis"
De politie van Gujranwala Cantt arresteerde Liaqat Masih medio november 2015 nadat Raza Hameed een aanklacht tegen hem had ingediend. Volgens Masih was de politie er niet in geslaagd enig bewijs tegen hem te leveren of hem een bekentenis af te dwingen, ondanks de pijniging waaraan hij tijdens het verhoor werd onderworpen. Nadat hij op 10 januari uit zijn cel werd gehaald, zeiden agenten dat zij nieuw bewijsmateriaal hadden gevonden waarmee zij hem wilden confronteren.

"De politie bracht hem over naar een geheime foltercel, waardoor wij vier dagen over zijn verblijfplaats in het duister tastten”, vertelt Riasat. “Toen hoorden we dat hij naar het Gujranwali Cantt detentiecentrum was overgebracht. De politie weigerde zijn formele arrestatie in de dienstverslagen op te nemen, totdat ze hem een bekentenis hadden kunnen afdwingen. We namen onmiddellijk een advocaat in de arm. Deze diende een habeas corpus petitie in bij de rechtbank die daarop een deurwaarder naar het politiebureau stuurde.”

Ook zoon door politie mishandeld
Nadat Liaqat Masih op last van de deurwaardernaar naar de rechtbank was overgebracht, verleende de rechtbank aan de politie machtiging hem vier dagen in verzekerde bewaring te nemen. De politie arresteerde intussen ook zijn oudste zoon, Khurram Masih, die genoemd was als medeplichtige bij de diefstal. Volgens Riasat Masih had hij bij zijn werk echter nauwelijks contact met zijn vader. De advocaten hadden intussen een tijdelijke borg voor zoon Khurram Masih verkregen om te verhinderen dat de politie hem zou mishandelen, “maar ondanks de beschermende borg, arresteerde de politie hem toch,” zo vervolgde Riasat Masih.

“De politie onderwierp daarop zowel vader als zoon aan zware mishandeling: zij werden onder elkaars ogen in elkaar geslagen. In de nacht van 13 januari bleek het zwakke gestel van vader Liaqat niet langer bestand tegen de ruwe behandeling; hij bezweek aan interne bloedingen. Khurram die zo ernstig werd mishandeld dat hij nu nog nauwelijks kan staan, vertelde ons dat de agenten zijn vader op de avond waarop hij stierf met het hoofd naar beneden aan een touw hadden opgehangen en lukraak op hem insloegen.” De agenten weigerden drinken aan Liaqat Masih, wiens schouder was ontwricht. Werkgevers Raza en S.A. Hameed waren aanwezig bij de foltering, zo verklaart Riasat Masih. Zowel Raza en S.A. Hameed als de plaatselijke politiefunctionarissen waren niet bereikbaar voor commentaar.

Politie weigert autopsierapport te geven
In de vroege ochtend van 10 januari, zo verklaarde Riasat Masih, overhandigde de politie het lichaam van Liaqat Masih aan de familie, maar weigerde afgifte van een kopie van het autopsie rapport dat buiten medeweten van de familie was uitgevoerd. Vergezeld van een grote groep christenen uit het dorp trok de familie toen uit protest met het lichaam naar de plaatselijke hoofdweg. “We eisen een eerlijk onderzoek naar de doodsoorzaak en aangifte van moord jegens degenen die verantwoordelijk zijn voor zijn dood,”vervolgt Riasat Masih. “In plaats van naar onze klacht te luisteren, sloeg de politie met stokken en knuppels op ons in en dreigde de christelijke jongeren onder ons te arresteren en hard te behandelen als wij niet ophielden te eisen dat een aanklacht tegen de politiefunctionarissen zou worden ingediend. Enkele vrouwen raakten bij de politiecharge door knuppels gewond. We gingen daarop met het lichaam van Liaqat naar huis en hebben nu besloten dat we hem niet zullen begraven voordat een aanklacht is ingediend tegen inspecteur Sajid Suhal, de verantwoordelijke politiefunctionaris in deze zaak, en de zonen van S.A. Hameed, Raza en Ahsan, op wier verzoek de politie handelde.

Sporen van geweld op lichaam
Nazir S. Bhatti, president van de Christelijke Congress partij, eist in een verklaring dat de premier van Punjab, Mian Shehbaz Sharif, een bevel uitvaardigt om S.A. Hameed en de verantwoordelijke politiefunctionaris aan te houden op beschuldiging van mishandeling met de dood als gevolg. Leden van de familie stelden sporen van geweld vast op het lichaam van Liaqat Mashi. Dat ligt nog opgebaard in het huis van de familie in Kalaskey, ondanks druk van de politie op de familieleden om het stoffelijk overschot te begraven. De politie verzekerde daarbij dat betroken politiefunctionarissen worden vervolgd. Volgens familieleden en andere bronnen in de omgeving bewegen de betrokken politiefunctionarissen zich nog steeds vrijelijk in de streek, een aanwijzing dat de autoriteiten niet voornemens zijn tot arrestatie over te gaan.