Christelijk Parlementslid in Pakistan opgezadeld met Moslim-ID

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Pakistans onbuigbare systeem dat moslims verbiedt om hun religie op hun nationale identiteitskaarten te wijzigen, heeft een Christelijke Punjab-politicus bijna zijn functie gekost. De politieke tegenstanders van...
20120808Pakistan

Pakistans onbuigbare systeem dat moslims verbiedt om hun religie op hun nationale identiteitskaarten te wijzigen, heeft een Christelijke Punjab-politicus bijna zijn functie gekost. De politieke tegenstanders van Rana Asif Mahmood hebben geprobeerd hem zijn parlementszetel voor minderheden af te nemen, met als reden dat hij door de Nationale Database en Registratie Autoriteit (NADRA) als moslis geregistreerd was. Mahmood zei dat de NADRA hem per vergissing als moslim geregistreerd had vanwege zijn naam. Vervolgens weigerde men deze fout te herstellen. Deze fout zou Mahmood niet alleen zijn kabinetspost kosten, maar hem ook de mogelijkheid ontnemen invloed uit te oefenen op provinciale begroting voor het komende jaar.

De Pakistaanse wet verbiedt moslims hun religie te wijzigen op hun nationale identiteitskaart, hoewel niet-moslims dergelijke wijzigingen met gemak door kunnen voeren. De autoriteiten zijn daartoe vooral bereid wanneer je je bekeert tot de Islam. "De situatie kwam aan het licht toen mijn zoon enkele maanden geleden zijn nationale identiteitskaart ging aanvragen", aldus Mahmood. "Hem werd gezegd dat hij het Christendom niet als religie op zijn identiteitskaart mocht laten zetten, omdat zijn vader moslim zou zijn".

Toen hij de NADRA-ambtenaren vroeg om dit te corrigeren, werd hem gezegd dat ze de religie niet konden veranderen. Mahmood vertelde dat zijn paspoort hem wel als christen identificeerde, en dat hij al twee maal zijn religie had laten corrigeren omdat de NADRA hem steeds als moslim had geregistreerd. Vanwege deze fout dienden Mahmoods politieke tegenstanders een verzoek in om Mahmood zijn parlementszetel voor minderheden af te nemen. De oppositie accepteerde Mahmoods uitleg pas nadat hij hartstochtelijk voor het parlement verklaarde dat hij als christen was geboren. Hij vroeg de parlementsleden en de media niet toe te geven aan propaganda tegen hem , dat zou moslimextremisten kunnen aanzetten hem te vermoorden.

Een NADRA-ambtenaar die anoniem wil blijven, vertelde dat iemand normaal gesproken zijn religiie kan veranderen, behalve wanneer hij aangeeft geen moslim meer te zijn. "Iemand die eerst verklaart moslim te zijn, kan zijn religie later niet meer wijzigen. Alleen wanneer de aanvrager weet te bewijzen dat er sprake is van een ambtelijke fout, zal de wijziging doorgevoegd worden."

Deze ambtenaar zegt wel dat een ambtelijke fout zeer onwaarschijnlijk is. De ingevoerde gegevens voor identiteitskaarten worden verschillende keren nagekeken. Wanneer alle gegevens zijn ingevuld en de aanvraag voor de identiteitskaart wordt ingediend, wordt er altijd een formulier toegestuurd, zodat de aanvrager eventuele fouten kan aangeven. Bij Mahmood had dat echter geen effect "Ik merkte de fout in mijn aanvraagformulier op en meldde dit aan de NADRA. Na enkele dagen ontving ik mijn identiteitskaart waarop het kopje "religie" niet eens vermeld stond. Ik ging er dus van uit dat NADRA haar gegevens aan had gepast."

Problemen kunnen echter nog veel heviger en meedogenlozer zijn voor bekeerlingen zoals voor Muhammad Kamran. Hij bekeerde zich van de Islam naar het Christendom, werd door onbekende mannen in elkaar geslagen en liep bekkenletsel op. Vanwege zijn naam kreeg hij geen medische hulp.

Mensenrechtenactivisten veroordelen en bekritiseren het beleid van de NADRA ten strengste. "Het is schending van de mensrechten," zegt een mensenrechten activist. "Het beleid komt voort uit islamitische regels die moslims verbieden hun religie te veranderen. Het is en blijft echter nog steeds een schendig van fundamentele mensenrechten".

Bron en foto: Church in Chains

Vertaling: Glenn Sluijter