Christelijk gezin in Pakistan geruïneerd

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Opnieuw is een christelijk gezin in Pakistan het doelwit van moslimgeweld.
pakistan_177052x-200-x-133

Opnieuw is een christelijk gezin in Pakistan het doelwit van moslimgeweld.

De missiedienst Fides heeft van plaatselinge bronnen vernomen dat opnieuw een katholiek gezin in Pakistan doelwit is van gewelddadige moslims. Deze keer is het gezin van Walayat Masih, een inwoner van het dorp Shadokev in het district Gujranwwala, nabij hoofdstad Lahore het slachtoffer.

Drie moslims hebben het gezin herhaaldelijk bedreigd en Masih met aandrang gevraagd zijn huis te verkopen dat grenst aan het huis van de drie. Walayat heeft echter steeds geweigerd tot verkoop over te gaan, aangezien hij zijn eigendom, gelegen aan de hoofdstraat van het dorp, heeft geërfd van zijn voorvaderlijke familie. Na de vele dreigingen gingen de drie moslims versterkt met andere geloofsgenoten over tot actie. Ze staken Masih’s huis in brand waardoor het tot op de grond toe verwoest werd.

Het geweld ging gepaard met de eis dat hij zich zou "bekeren tot de islam" en naar elders vertrok. Door de actie was het gezin, inclusief vier kinderen, op slag dakloos arm en wanhopig. Walayat ging naar de plaatselijke politie om melding te maken van het incident, maar werd daar met andere bedreigingen geconfronteerd door de aanwezige agenten, die weigerden zijn klacht te registreren.

"Het is een ernstige vorm van intimidatie en opnieuw een geval van grof onrecht tegen chrietelijke inwoners. De autoriteiten en de politie zouden zich aan de wet moeten houden, in plaats van handlangers te zijn van staffeloosheid," zei Xavier Williams, vice-president van de NGO Life for All. De niet-regering-organisatie is actief in onderwijs, sociale vorming en mensenrechten ten behoeve van de christelijke gemeenschap in Pakistan. "Het lijkt of de plaatselijke autoriteiten deze klaarblijkelijke schendingen van persoonlijke rechten steunt of ontkent," reageerde hij op het voorval. Life for All heeft zich over het gezin ontfermd en geholpen met het vertrek naar Rawalpindi. Daar zal het voorval aan een advocaat worden voorgelegd. De zaak zal behandeld worden door het Hooggerechtshof in Rawalpindi en de politie van Shadokev zal zich moeten verantwoorden voor het negeren van de gebeurtenissen. (Fides)