Chinese katholieken vieren Jaar van het Konijn

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Ondanks de bittere kou van het nieuwe jaar, heeft mgr. Ningyou Meng, coadjuter bisschop van Taiyuan (Shanzi) samen met zijn gemeenschap een kaarslichtprocessie voorbereid om het getuigenis van Jezus te symboliseren. De Chinese dierenriem...
20110203.China.01

Ondanks de bittere kou van het nieuwe jaar, heeft mgr. Ningyou Meng, coadjuter bisschop van Taiyuan (Shanzi) samen met zijn gemeenschap een kaarslichtprocessie voorbereid om het getuigenis van Jezus te symboliseren. De Chinese dierenriem is gebaseerd op een cyclus van 12 jaar en elk jaar is toegewezen aan een dier. Dit jaar is het Jaar van het konijn, dat op 2 februari is begonnen.

Mgr. Meng is bisschop gewijd in september 2010. De prelaat vertelde AsiaNews dat het bisdom die avond een mis zal vieren uit dankzegging voor het afgelopen jaar. De viering zal om 6.00u beginnen met aanbidding van het Heilig Sacrament, gevolgd door een fakkeltocht door de straten van de stad en eindigen met de viering van de Eucharistie in de kathedraal. "Morgen, de eerste dag van het nieuwe jaar, vieren we vijf missen, zegt de prelaat. Veel katholieken gaan naar de kerk om te danken voor het nieuwe jaar en nieuwjaarswensen uit te wisselen." Het is altijd leuk om onze mensen te ontmoeten – voegt hij eraan toe – met name degenen die werken of studeren in andere steden. "

Vorming

Mgr. Meng is nu ongeveer vijf maanden bisschop en geeft toe dat zijn nieuwe leven tot nu toe vol vreugde, geluk en problemen is. De prelaat zegt dat de verantwoordelijkheden zwaar zijn, maar dat hij vastbesloten is alle problemen aan te pakken. In de afgelopen maanden zijn vijf vormingscursussen voor priesters en leken gegeven en vele anderen zullen in het nieuwe jaar volgen. "Ik doe alleen mijn best om vorming te bieden aan jonge priesters en leken," aldus de bisschop, " En ik hoop dat de zaden die nu geplant zullen worden zich beter ontwikkelen in de toekomst. Bovendien zijn de eenheid en gemeenschap tussen priesters en leken zeer belangrijk voor de Kerk, al is dat niet gemakkelijk. "

Bezoeken

Veel bisdommen, met inbegrip van Taiyuan, hebben teams van vrijwilligers georganiseerd die deze dagen een bezoek aan de zieken en armen brengen, om voedsel en kleding te verspreiden. Andere gemeenschappen hebben ook een bezoek gebracht aan de ouders van priesters, seminaristen en nonnen, om hen te bedanken dat ze hun kinderen gegeven hebben om de Kerk te dienen. (Bron; AsiaNews)