Chinese Katholieken vasten tegen Bisschopswijding

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Katholieke gelovigen in Harbin in het uiterste noordoosten van China bidden en vasten dat een geplande Bisschopswijding niet door zal gaan...
20120614_china01

Katholieke gelovigen in Harbin in het uiterste noordoosten van China bidden en vasten dat een geplande Bisschopswijding niet door zal gaan omdat deze niet de goedkeuring van de Paus draagt.

De wijding van Joseph Yue Fusheng (48) tot Bisschop van Harbin wordt doorgezet door de Chinese Patriottische Vereniging (CPV) die onder controle van de regering staat. Volgens bronnen van AsiaNews zou Fusheng een "zwakke figuur" zijn die noch door de ondergrondse Katholieken, noch door de "officiële" Katholieken gewenst zijn.

"De Chinees Patriottische Vereniging wil gewoon haar macht over de Kerk laten voelen en aan het Vaticaan een klap uitdelen", aldus een anonieme bron.

Weerstand

Joseph Yue Fusheng is al een aantal jaren Apostolisch Administrator van Heilongjiang zoals Harbin ook wordt genoemd. De CPV wil hem in 1999 al als Bisschop op de zetel hebben, maar noch de gelovigen noch hijzelf willen dat zonder instemming van de Paus.

Toen vorig jaar zijn wijding werd aangekondigd moest die vanwege het massieve protest door priesters en gelovigen worden uitgesteld. Nu is hij echter "vrij gekozen" door een door de CPV gecontroleerde commissie en is voor de wijding de restauratie begonnen van de Heilig Hartkathedraal.

Bewuste belediging

De gelovigen vrezen dat de wijding zal plaatsvinden op 29 juni, het feest van Petrus en Paulus, dat als symbool geldt van de eenheid van de Kerk en daarmee een doelbewuste belediging van de Paus zou zijn.

"Iedereen die het kerkelijk recht kent, maar ook iedere gelovige weet dat een Bisschopswijding zonder Pauselijke toestemming ongeoorloofd is", aldus een bron. "Maar kennelijk is dit van hogerhand besloten om te onderstrepen dat de CPV het voor het zeggen heeft in de Kerk in China."

Geen medewerking

Het bisdom Harbin heeft minstens zesduizend gelovigen, verdeeld over ondergrondse en officiële gemeenschappen. De onderlinge verhoudingen zijn relatief ontspannen. Beide groepen hebben besloten geen medewerking te verlenen aan de wijding en de voorbereiding daarvan. Zij bidden en vasten dat het niet door zal gaan."

Intussen zou de politie begonnen zijn priesters van de ondergrondse Kerk "uit te nodigen" vooral niets tegen de wijding te ondernemen, er geen oordeel over uit te spreken en verder hun mond te houden.

Bron en foto: AsiaNews