China verbiedt bedevaarten

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Chinese auto- riteiten hebben de ondergrondse katholieke Kerk van Shanghai verboden om het Mariaheilig- dom bij hun stad...
20110520_China01

De Chinese autoriteiten hebben de ondergrondse katholieke Kerk van Shanghai verboden om het Mariaheiligdom bij hun stad te bezoeken. Op 24 mei vieren de Chinese katholieken vanouds de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Sheshan, waarvan het heiligdom 40 kilometer van Shanghai ligt. Paus Benedictus XVI verhief de 24e in 2007 tot Wereldgebedsdag voor de Kerk in China.

 

Volgens Asianews zijn enkele gemeenschappen voornemens om niet op de feestdag zelf naar het heiligdom te pelgrimeren, maar dit weekeinde.

"De sfeer is heel gespannen", aldus een priester tegenover AsiaNews. "We moeten kalm blijven. Tegelijkertijd willen we gehoor geven aan de instructies van de paus."

Vertrouwen op gebed

Benedictus XVI verhief 24 mei in 2007 tot Wereldgebedsdag voor de Kerk in China. In zijn brief aan de Chinese katholieken van dat jaar, sprak hij de hoop uit dat door gebed de eenheid tussen de ondergrondse Kerk en de door de staat gecontroleerde Kerk hersteld kan worden in gemeenschap met de opvolger van Petrus. Ook wordt gevraagd om kracht om in het christelijke getuigenis te volharden, zelfs te midden van lijden en vervolging.

Illegale wijdingen

Katholieken in China zijn nog steeds in shocktoestand nadat het regime bisschoppen is gaan wijden zonder toestemming van de paus. Daarnaast zijn bisschoppen en priesters onder zware bedreiging gedwongen deel te nemen aan een vergadering in Peking. Daar moesten zij, tegen de wil van de paus in, leden kiezen voor het bisschoppencollege en voor het bestuur van de Chinees Patriottische Vereniging, zoals de door het regime gecontroleerde Kerk officieel heet.

Verdeeldheid

Daarmee probeert het regime nog meer verdeeldheid te creëren tussen de ondergrondse en officiële katholieken. In een mogelijke poging ook eenheid in gebed te frustreren hebben de autoriteiten sinds 2008 geprobeerd bedevaarten naar het heiligdom van Sheshan te verhinderen. Zo werden priesters uitgenodigd om op kosten van de overheid op vakantie naar elders te gaan. Hooguit enkele duizenden gelovigen uit Shanghai zelf hebben toestemming gekregen om Onze Lieve Vrouw te bezoeken.

Bron: AsiaNews