China: een nog te wijden bisschop en twee geestelijken gearresteerd

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een te benoemen bisschop werd door de politie aangehouden vlak voor zijn wijding die de goedkeuring van de paus had. De twee priesters verdwenen bij een bezoek aan ambtenaren van het bureau voor religieuze zaken.
20110705CHINA

Een te benoemen bisschop werd door de politie aangehouden vlak voor zijn wijding die de goedkeuring van de paus had. De twee priesters verdwenen bij een bezoek aan ambtenaren van het bureau voor religieuze zaken.

Handan (AsiaNews) "Twee geestelijken verdwenen zaterdag in Handan (Hebei) na een bezoek aan ambtenaren van het bureau voor religieuze zaken. Volgens bronnen die dicht bij AsiaNews staan, poogden de twee, die vooraanstaande functies in het bisdom bekleden, nadere informatie te verkrijgen over de situatie van hun te benoemen bisschop die voor zijn bisschopswijding verdween. De twee geestelijken zijn pater Huai Jianting, kanselier, en pater Liu Xiuhua, lid van de geestelijke raad. Na twee dagen ontbreekt ieder spoor van hen evenals van pater Sun Jigen, bisschop coadjutor, zo vernam AsiaNew van bronnen in Handan. Mgr. Yang Xiangtai, de 89-jarige bisschop, die een hartaanval kreeg toen hij vernam van het verdwijnen van zijn opvolger, maakt het inmiddels beter.

De wijding van pater Sun was bepaald op 29 juni, de feestdag van de heilige Petrus en Paulus; pater Sun werd evenwel op 26 juni door de politie in hechtenis genomen. Zijn wijding werd daarom geannuleerd. Op de dag van zijn wijding, omsingelde de politie de kerk waar de plechtigheid zou plaats vinden en zette ook de straten af die naar de kerk leiden (zie foto). Op zaterdag werd pater Huai, volgens bronnen van AsiaNews, door plaatselijke ambtenaren van religieuze zaken uitgenodigd voor een gesprek over pater Sun. De geestelijke gaf gevolg aan deze uitnodiging. Uiteindelijk werd hij gearresteerd en het bisdom verloor ieder contact met hem. Rond 18 uur op dezelfde dag, belden ambtenaren van religieuze zaken ook pater Liu op met de opdracht naar hun kantoor te komen. Hun gesprek eindigde om 22 uur, maar toen hij het gebouw verliet, werd hij door een groep mannen aangehouden die hem in een busje duwden en wegreden. De auto van het bisdom werd buiten voor de deur achtergelaten. Pas later vernamen katholieken in Hamdan dat de politie van het district Chongtai hem had gearresteerd. Katholieken in het plaatselijk en andere bisdommen hebben de gelovigen opgeroepen te bidden voor de veilige terugkeer van de drie verdwenen mannen.

Intussen meldde de Chinese afdeling van de Voice of America op 30 juni dat Liu Bainian, de honoraire voorzitter van de Chinese Patriottische Vereniging en college van bisschoppen, had verklaard geen enkele melding te hebben ontvangen over pater Sun van Hamdan. Sedert pater Sun werd gekozen als kandidaat voor de functie van bisschop coadjutor, bestudeerde het besschoppen college zijn kandidatuur zonder deze officieel te hebben goedgekeurd. Bovendien is pater Sun niet gearresteerd, verklaarde Liu.