China beschermt corrupte priester

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Chinese autoriteiten in de provincie Shanxi willen dat een wegens verduistering afgezette seminarierector in zijn...
20110919china01

De Chinese autoriteiten in de provincie Shanxi willen dat een wegens verduistering afgezette seminarierector in zijn functie wordt hersteld, meldt AsiaNews.

Anthony Chang Tongxi (45) was sinds 2009 rector van het grootseminarie in Shanxi, vernoemd naar de eerste Katholieke aartsbisschop van Beijing, Giovanni da Montecorvino.

Afgelopen juni werd Chang op staande voet ontslagen door mgr. John Huo Cheng van Fenyang, bisschop van de Chinees Patriottische Vereniging.

De ontslagen rector werd verdacht van verduistering van voor het seminarie bestemde gelden. Toen het seminariebestuur hem opdroeg opening van zaken te geven wendde Chang zich tot het bureau voor godsdienstzaken. Vertegenwoordigers van het ministerie eisten dat de rector in zijn functie zou worden hersteld op straffe van sluiting van het seminarie voor onbepaalde tijd.

Een priester die bij het seminarie betrokken is verklaarde tegenover AsiaNews dat studenten ongelukkig waren met rector Chang en de manier waarop hij het leven van de seminariegemeenschap organiseerde. Zij zouden bang zijn geweest openlijk kritiek te uiten.

Een andere priester zei dat hij zich zorgen maakt dat het seminarie langere tijd gesloten blijft en dat dit afbreuk zal doen aan de priestervorming.

Volgens een oud-student waren er onder de voorganger van Chang veel minder problemen. Wu Junwei werd in 2009 Bisschop van Yungcheng (foto).

Andere seminaristen zijn verbitterd dat de overheid zich mengt in interne kerkelijke aangelegenheden.

 

Bron: AsiaNews