China beloont onderdanige Bisschoppen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Chinese regering hanteert een sys- teem van het belo- nen van onderda- nige Katholieke Bisschoppen en het straffen van hun ongehoorzame ...
20120221_china01

De Chinese regering hanteert een systeem van het belonen van onderdanige Katholieke Bisschoppen en het straffen van hun ongehoorzame collega’s, schrijft Sandro Magister in L’Espresso.

 

De onderdanige Bisschoppen schikken zich in binnen de door de staat gecontroleerde Chinees Patriottische Vereniging. Onder hen bevindt zich Bisschop Johannes Baptist Li Suguang, die in oktober 2010 gewijd werd zonder toestemming van de Heilige Stoel en daarmee automatische excommunicatie heeft opgelopen. Hij werpt zich nu op als verzoenende kracht tussen de Chinese Katholieken.

Kardinaal-emeritus Joseph Zen van Hong Kong, een uitgesproken criticus van Beijing, heeft onlangs de gemeenschap van Sant’Egidio scherp bekritiseerd vanwege het uitnodigen van Bisschop Suguang voor deelname aan een internationale conferentie. Kardinaal Zen wees erop dat alle Katholieken zich dienen te houden aan de richtlijn van paus Benedictus XVI om zich te onthouden van erkenning van de Katholieke Patriottische Vereniging en haar leiders.

Dat Bisschop Suguang naar de bijeenkomst in Duitsland mocht reizen bewijst de voorkeur van de Chinese overheid. Bisschoppen die trouw zijn aan de Heilige Stoel wordt stelselmatig toestemming onthouden om voor kerkelijke zaken naar Rome te gaan.

 

Info: CWN, foto: 30Giorni