fbpx

Chili: plundering en brand bisdomkantoor Talca

vrijdag, 22 oktober 2021
Nieuws
In de nacht van 18 oktober hebben onbekenden het gebouw van het bisdom Talca, waarin diverse vicariaten en stichtingen gehuisvest zijn, geplunderd en in brand gestoken.
20211022 Chili bisdomkantoor

In de verklaring die door het bisdom werd vrijgegeven, bedankten zij allen die hun solidariteit en steun betuigden en zich naar de plaats haastten om de brand onder controle te brengen. Buren, vrijwillige brandweerlieden, politie en het personeel van het Bisdom hielpen om grotere schade te vermijden aan het gebouw, van waaruit onder meer het jeugdpastoraat, diaconie, pastorale zorg en de Stichting Studentenhuis van de universiteit waren gehuisvest.

“Als slachtoffers van dit irrationele geweld – zo vervolgt de verklaring – begrijpen wij de pijn en voelen we mee met zoveel mensen die de afgelopen tijd soortgelijke omstandigheden hebben ervaren.” Het bisdom Talca herhaalt dat “vrede en dialoog de weg zijn naar gerechtigheid en ontwikkeling. “Dit geweld vertegenwoordigt niet de aspiraties van de overgrote meerderheid van het land, omdat het niets doet om de problemen van Chili op te lossen, vooral die van de meest kwetsbaren. Tenslotte zullen we, ondanks de moeilijkheden, met hernieuwde overtuiging doorgaan met het dienstwerk aan hen die het meest van alles verstoken zijn en met de taak om met vreugde de naam van Jezus, Heer en Verlosser, te verkondigen.”

Sinds oktober 2019 maakt Chili een crisis op politiek, economisch, sociaal en religieus gebied, die heeft geleid tot geweld, plunderingen en branden. Daarbij zijn kerken en gebouwen die voor pastorale activiteiten worden gebruikt, niet gespaard gebleven.

Bron: Fides