Chili: nieuwe kerken verrijzen naast de kapeltenten

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Acht maanden na de verwoestende aardbeving in Chili is de wederopbouw van verwoeste parochies in een...
20101022chili01

Acht maanden na de verwoestende aardbeving in Chili is de wederopbouw van verwoeste parochies in een nieuwe fase beland.

Tijdens een bezoek aan de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood in München heeft de directeur van de Chileense tak verteld dat eindelijk met de wederopbouw is begonnen. Bij de aardbeving van 27 februari van dit jaar is tachtig procent van de kerken rond het epicentrum van de beving verwoest, aldus Gabriel Garcë­a Brahm.

Chilenen royaal

Als eerste noodhulp stuurde Kerk in Nood 42 kapeltenten naar de zes zwaarst getroffen Bisdommen. Hoewel aan deze tenten een prijskaartje van rond 15.000 euro hangt waren deze kosten dankzij een grote edelmoedigheid van de Chilenen snel gedekt. Een meisjesschool met 800 leerlingen haalde alleen al genoeg bij elkaar om drie kapeltenten aan te kopen.

"Dat is dezelfde geest van solidariteit die we ook tijdens de reddingsactie van onze mijnwerkers hebben gezien", aldus de Chileense directeur.

Beroep op geloofsgenoten

Daarom kan nu al met de wederopbouw van de getroffen kerken worden begonnen, waarvoor de kapeltenten slechts een tijdelijke vervanging zijn. De herstel- en nieuwbouw zal heel wat duurder uitvallen dan de kapeltenten, aldus Brahm. Hij doet daarom een beroep op de solidariteit van de Europese Katholieken.

Blijvend bruikbaar

Waar de komende tijd kapeltenten overbodig worden zullen deze onmiddellijk op andere plekken worden ingezet. De " godshuizen van tentdoek" zijn aan de verschillende Bisschoppen geschonken voor het geval ze in de toekomst opnieuw nodig zullen zijn. " Wij Chilenen zijn vindingrijk", aldus Brahm. De tenten kunnen ook voor andere doeleinden worden benut.

Op dit moment wordt een handboek samengesteld waarin staat hoe de tenten op verschillende manieren kunnen worden gebruikt. Ook staat erin hoe de constructie met behulp van andere materialen permanent gemaakt kan worden.

Onder Maria’s mantel

Het ontwerp is afkomstig van een Chileense architect die ze direct na de aardbeving in opdracht van Kerk in Nood Chili heeft bedacht. Hij werd daarbij geïnspireerd door de gedachte dat de Chileense Katholieken na de verwoestende beving veilig konden schuilen onder de beschermende mantel van de Moeder Gods Maria.

Elke tent heeft veertien dragende palen die de Kruiswegstaties symboliseren. Iedere tent wordt zo opgesteld dat het zonlicht door het tentdak op het altaar valt. Dat staat symbool voor de Verrijzenis en de Hoop, aldus de architect.

 

Bron: Kerk in Nood