"Chavez wil marxistische dictatuur vestigen"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Venezolaanse Bisschoppen hebben zich vierkant achter de kritiek geschaard van Kardinaal Jorge Urosa van...
20110111venezuela01

De Venezolaanse Bisschoppen hebben zich vierkant achter de kritiek geschaard van Kardinaal Jorge Urosa van Caracas op president Hugo Chavez.
Kardinaal Urosa betichtte Chavez er onlangs van dat hij probeert een "marxistisch regime te vestigen" door wetten uit te vaardigen "die in strijd zijn met de grondwet en het referendum van 2007".

Per decreet

Aartsbisschop Ubaldo Santana van Maracaibo heeft scherpe kritiek geuit op de resultaten van de laatste wetgevende vergaderingen, waarbij onder meer een wet is aangenomen die Chavez de macht geeft per decreet te regeren. "Dat is in strijd met de geest en de letter van de Grondwet", aldus Mgr. Santana in een toespraak tot de leden van de Bisschoppenconferentie van Venezuela.

 

Niet zwijgen

Hij kondigde aan dat de Bisschoppen hun stem zullen blijven verheffen over politieke vraagstukken waar die "de mensenrechten aantasten". Hij zei ook te betreuren dat de regering "het recht van de Bisschoppen en de Kerk in twijfel trekt deel te nemen aan het politieke leven van het land".

Hulpverlening

Mgr. Santana onderstreepte het werk van de Bisschoppelijke Caritas tijdens de recente hevige regenval die het land heeft getroffen. In het hele land werden mensen bijgestaan door de inspanningen van de Katholieke organisatie, "dankzij gecoördineerd optreden van betrokken priesters en gelovigen".
Caritas deelde 180 ton voedsel uit, 2.000 hygiënekits, 37 ton drinkwater, matrassen en tal van andere voorzieningen voor de slachtoffers van de overstromingen.

Noodmaatregelen

Chavez vroeg de Nationale Vergadering begin december een wet aan te nemen die hem in staat stelt per decreet maatregelen te nemen om de problemen door de hevige regenval aan te pakken. Half december stemde het parlement in met de wet die Chavez anderhalf jaar lang verregaande bevoegdheden verleend op het gebied van de territoriale regelgeving, justitie, openbare veiligheid, vervoer en publieke diensten.
De wet geeft hem ook zeggenschap over financiën en belastingen, plattelands- en stedelijke ruimtelijke ordening en ontwikkeling en internationale samenwerking.
Oppositieleiders zijn bezorgd dat de nieuwe wet Chavez vooral in staat zal stellen zijn politieke tegenstanders uit te schakelen.

 

Bron: CNA