Charlie Charia Charité: de reactie van Marc Fromager

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Anti-Charlie Hebdo manifestaties in Niger kostten deze week het leven aan zeker vijf personen en leidden tot verwoesting van 72 kerken. Veel woede is gericht op de steun die het westen gaf aan Charlie Hebdo, dat een nieuwe spotprent prubliceerde over de p
20150119_Niger_-_Je_ne_suis_pas_Charlie

Anti-Charlie Hebdo manifestaties in Niger kostten deze week het leven aan zeker vijf personen en leidden tot verwoesting van 72 kerken. Veel woede is gericht op de steun die het westen gaf aan Charlie Hebdo, dat een nieuwe spotprent prubliceerde over de profeet Mohammed. Marc Fromager, Directeur van Kerk in Nood Frankrijk, antwoordt op de vraag: Charlie zijn of niet Charlie zijn?

"Charlie zijn of niet zijn." Als ons gevraagd wordt om medelijden voor slachtoffers en verzet tegen terrorisme te tonen: dan een duidelijk Ja. Als het gaat om een "in naam van een pseudovrijheid van meningsuiting zonder enige beperking – vermeend recht op een belediging: Neen. Als katholiek heb ik me vaak verbaasd over de banaliteit van de tekeningen, die zonder enige terughoudendheid of schaamte het geloof van gelovigen beledigen, over welke religie het ook dan moge gaan. Het is in verband hiermee werkelijk tegenstrijdig, dat het hier lijkt te gaan om kerken die in Niger in brand gestoken zijn, alsof er met de christenen niets aan de hand is. Als vandaag de dag "Charlie zijn" wordt geopenbaard als het summum van de collectieve ervaring van alle Fransen, kan men zich "met gemak – enige terughoudendheid voorstellen om nieuwe drama’s te voorkomen. Is het nu echt noodzakelijk een nieuwe titelpagina van dit blad te drukken en te herdrukken, om opnieuw aanleiding te geven tot wreedheden? Wat wil men nu eigenlijk? Wat is ons doel als het gaat om aantallen doden?

Sjaria. Men kan Charlie makkelijk niet liefhebben; maar dat kan in geen geval een dergelijke wreedheid, – volgens de terroristen in naam van de Islam bedreven – rechtvaardigen. Zij lijken hierin op de djihadisten van de Islamitische Staat, op Boko Haram of op Al Qaida, die allen pretenderen in de naam van de Islam te handelen. Zijn deze gebeurtenissen het begin van de Jihad op Frans grondgebied? Als het antwoord ja is, welk ander doel zou dit gevecht hebben dan een versnellingen van Islamisering van Frankrijk en een onderwerping aan de Sjaria. Wij zouden een engelachtige naïviteit kunnen voorwenden, maar de simpele eis van vrijheid van meningsuiting zal ons op geen enkele wijze beschermen tegen een radicale wil, geheel in dienst van een sterk groeiende bevolking, en louter gebaseerd op geweld.

Charité: menslievendheid. Wat staat ons dan te doen? Er wordt gesproken over een oorlog, verklaard aan Frankrijk; men moet zich dus verdedigen met alle nodige middelen; hetzij materiële om de verdediging van het grondgebied te verzekeren, hetzij wettelijke om het recht te laten zegevieren, hetzij tenslotte geestelijke, want een antwoord moet gegeven worden op het geestelijke vacuüm, waar het Westen aan sterft en waarin het Islamisme zich stort.

Het is niet de herstart van Charlie Hebdo die de behoefte zal opwekken Frankrijk te respecteren, of zelfs lief te hebben. We moeten de waarden hervinden waarop het Westen is gebaseerd. Het verlies daarvan is "op goede gronden "basis van een groeiende afkeer. Een dubbele herontdekking is daarom nodig. Allereerst van de schoonheid van de geschiedenis van onze beschaving, maar daarmee de herontdekking van de Christus waartoe wij door getuigenis over ons geloof en de beoefening van liefdadigheid zijn geroepen.