Chaldeeuwse patriarch teleurgesteld in regering en clerus

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De bisschoppen van de Chaldeeuwse katholieke Kerk hebben ermee ingestemd zich te verenigen en samen de vervolging te weerstaan van de christenen in het Midden-Oosten. Tevens zegden ze toe dat de Kerkelijke hiërarchie door zal gaan met zich te ontfermen ov
20150213irak01

De bisschoppen van de Chaldeeuwse katholieke Kerk hebben ermee ingestemd zich te verenigen en samen de vervolging te weerstaan van de christenen in het Midden-Oosten. Tevens zegden ze toe dat de Kerkelijke hiërarchie door zal gaan met zich te ontfermen over families die slachtoffer zijn van het geweld door extremisten. Op het eind van een speciale synode van de Chaldeeuwse Kerk stelde de patriarch van Bagdad, Rafaël Louis Sako, er zeker van te zijn dat de Kerk de uitdagingen waar ze momenteel voor staat, zal kunnen weerstaan.

In een interview met AsiaNews beschreef de patriarch de synode als geslaagd, aangezien de prelaten in volledige overeenstemming waren over het gezamenlijke doel om de vluchtelingenfamilies te blijven helpen. "De regering heeft veel beloofd, maar weinig gedaan", stelde Sako. "Alleen de Kerk heeft daadwerkelijk geholpen." De synode die afgelopen weekend plaatsvond was ook bedoeld om een Chaldeeuwse Raad op te richten in gemeenschap met de Chaldeeuwse Kerk en het vestigen van een Chaldeeuwse Rechtbank voor Hoger Beroep om recht te kunnen spreken over prelaten en andere geestelijken die de fout ingegaan zijn.

De noodzaak voor een dergelijk tribunaal bleek de afgelopen maanden nadat prelaten, priesters en monniken Irak zonder toestemming van hun oversten verlieten toen de macht van de Islamitische Staat groeide. De patriarch tekende afgelopen jaar een hoger beroep aan tegen priesters en monniken dat zij terug moesten komen naar Irak om met hun parochianen te zijn. Kerkfunctionarissen waarschuwden de gevluchte geestelijken voor repercussies als zij hun kudde achterlieten op een tijdpunt dat de christenen juist erger vervolgd worden.
Sommige priesters en zelfs een bisschop negeerden de oproep van Sako, die de clerus herinnerde aan hun plicht om de kerkelijke hiërarchie te gehoorzamen. "Wij willen in Irak blijven, in ons land, omdat we een teken van hoop willen zijn", zei de patriarch. De synodedeelnemers zeiden ook te hopen op vooruitgang inzake de beloften die de centrale regering en de Koerdische regionale regering de Kerk beloofd heeft. De partijen deden de toezegging "geld over te maken om families te helpen die door de Islamitische Staat verdreven waren", verduidelijkte de patriarch. Maar hij merkte op dat deze beloften nog niet nagekomen waren.

Bron: Aina

Foto: Katholisches. info