Catechismus voor scholieren in Pakistan

Project
20111209PakistanWolnik016

Project in Pakistan
Een priester sprak eens met Kerk in Nood in Pakistan en hij vatte de toestand van de Christenen daar als volgt samen: "Sociaal gediscrimineerd, politiek onderdrukt en religieus vervolgd." Christenen worden gezien als tweederangs burgers. Zij worden vaak bedreigd, uitgescholden, benadeeld en hun positie in de samenleving is helemaal onderaan. In de openbare scholen en op veel werkplekken worden Christenen onder druk gezet om zich tot de Islam te bekeren. Een christelijke naam is vaak al genoeg om te verhinderen dat een student tot een studie wordt toegelaten.

Andere godsdiensten worden hoogstens getolereerd
De schoolboeken zijn daarbij een groot probleem; de godsdienstige minderheden worden daarin in de regel genegeerd of negatief voorgesteld. In bijna alle vakken wordt de Islam naar voren geschoven. Zo kan bijvoorbeeld de titel van een opstel luiden: "Schrijf je vriend een brief waarin je hem uitnodigt zich tot de Islam te bekeren." Steeds wordt gedaan alsof Pakistan alleen een land is voor moslims. Andere godsdiensten worden hoogstens getolereerd.

Een sterk fundament
In deze moeilijke context is het heel belangrijk dat de christelijke kinderen sterk in hun eigen geloof geworteld zijn. De Catechetische Commissie van de Pakistaanse katholieke bisschoppenconferentie heeft daarom een catechismus voor scholieren gemaakt die de christelijke jongens en meisjes in heel Pakistan moeten helpen om een sterk fundament te krijgen en tegen de moeilijkheden opgewassen te zijn.

Kerk in Nood ondersteunt het drukken van de catechismussen met 10.000 euro.

Projectcode: 328-08-89

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/Wolnik