Catechese voor jongeren

Project
20120301Salvador003

Project in El Salvador
El Salvador lijdt nog onder de gevolgen van de burgeroorlog (1981-1991). De werkloosheid is groot, de kloof tussen arm en rijk enorm en talrijke georganiseerde bendes maken het land tot op heden onveilig. Het gemiddelde inkomen van een gezin bedraagt ongeveer 2 US-dollar per dag. Bijna de helft van de bevolking leeft in diepe armoede. Een van de ergste gevolgen hiervan is de opsplitsing van veel gezinnen en de massale uittocht. Meer dan twee miljoen burgers hebben ondertussen El Salvador al verlaten. De nauwe economische banden met de Verenigde Staten dragen extra bij aan deze ontwikkeling.

De Kerk had tijdens de burgeroorlog veel vijandigheden te verduren, vooral wegens de inzet van Aartsbisschop Romero voor de armen, een engagement, dat uiteindelijk tot zijn vermoording heeft geleid. Dit kerkvijandelijke klimaat heeft de uitbreiding van de evangelische kerkelijke gemeenschappen bevorderd, die al meer dan 40 jaar vanuit de Verenigde Staten steun ontvangen. Ook door de burgeroorlog zelf en door de natuurrampen hebben deze sektes veel toeloop gekregen.

Vreugde ontdekken van het geloof
Een bijzondere uitdaging voor de Kerk is het verlies van de fundamentele waarden. Het materialisme en hedonisme nemen toe. Er is minder bereidheid om verantwoordelijkheid op zich te nemen en in het algemeen groeit de onverschilligheid ten opzichte van de grote problemen van de mensheid, vooral onder de jongeren. Je kunt alleen maar getuigenis afleggen van wat je kent. Daarom is een van de belangrijkste taken van de Kerk de kinderen en jongeren in het geloof te onderrichten; hen te helpen om vreugde te ontdekken in het geloof en door te geven en als Christen geloofwaardig te leven.

Hulpmiddelen voor de catechese zijn de Kinderbijbel of de ‘Kleine Catechismus’ van Kerk in Nood. Rodrigo Orlando Cabrera Cuéllar, Bisschop van het bisdom Santiago de María, is dankbaar voor deze publicaties, die helpen, „het Rozenkransgebed en de catechese binnen het bisdom door te geven“ zo schrijft hij. Deze herder verzoekt om 20.000 catechismussen voor de kinderen en jongeren in 40 geloofsgemeenschappen van zijn bisdom.

Projectcode: 218-08-89

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood