Catechese voor de vrouwen van Karachi (Pakistan)

Project
Vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen. Zij zijn minderwaardig. De echtgenoot is heer en meester over zijn vrouw en mag haar slaan en onmenselijk behandelen. ' Dit standpunt is wijdverbreid in Pakistan. De meeste vrouwen zijn er zelf vast van overtuigd d
20120130pakistan003

‘ Vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen. Zij zijn minderwaardig. De echtgenoot is heer en meester over zijn vrouw en mag haar slaan en onmenselijk behandelen. ‘ Dit standpunt is wijdverbreid in Pakistan. De meeste vrouwen zijn er zelf vast van overtuigd dat het de waarheid is. Vanaf dat zij kind zijn hebben zij geleerd dat de man het recht heeft hen te mishandelen.

Hun welzijn is afhankelijk van zijn welwillendheid. Bovendien hebben de meeste vrouwen geen onderwijs genoten. Als zij moeten werken kunnen zij zich alleen als hulp in de huishouding en goedkope arbeidskracht op de landerijen van de grote grondbezitters of in de fabrieken verhuren. Zij worden daar uitgebuit en niet zelden worden ze ook seksueel misbruikt. Toch kunnen ze vaak niets anders doorgeven aan hun dochters want ze weten niet beter en zeggen tegen zichzelf : ‘ Als het ons niet is gelukt, zal het hun ook niet lukken ‘.

In deze maatschappij worden christelijke vrouwen nog minder gerespecteerd dan hun moslimzusters. Zij worden zelfs vaak ontvoerd en verkracht door moslims. Dat wordt als een middel gezien om hen te dwingen zich tot de islam te bekeren. Overal in Pakistan zet de Katholieke Kerk zich ervoor in aan vrouwen het gevoel over te brengen dat zij een eigen waardigheid bezitten als kinderen Gods. Zij helpt de slachtoffers van verkrachting en huiselijk geweld, zorgt voor vrouwelijke gevangenen die met hun kinderen gevangen zijn gezet voor kleine overtredingen, bijvoorbeeld dat ze geen boete kunnen betalen, en Zij biedt vrouwen cursussen aan om hen in staat te stellen in het levensonderhoud van hun gezin te voorzien met naai- of borduurwerk. Maar zij richt zich ook tot de vrouwen met haar pastoraal en catechese en helpt hen te groeien in hun geloof en beter hun rechten en plichten te kennen. Op basis van de leer van de Kerk moeten zij ook leren hun gezinsleven beter te organiseren en hun kinderen het geloof bij te brengen. Wat betekent het om christen of christin te zijn in de wereld? Wat is de betekenis van de sacramenten? Wat is de rol van de leken in de Kerk? Deze cursussen omvatten ook scholing in de rechten waarover vrouwen volgens de Pakistaanse wetgeving en grondwet beschikken. De vrouwen die als hulp in de huishouding werken worden ook over hun rechten onderwezen, en de vrouwen die bijvoorbeeld seksueel zijn lastig gevallen, ontvangen rechtsbijstand. Wij ondersteunen dit belangrijke project met 12.000 euro.