Catechese in Homs, Hama en Yabroud (Syrië)

Project
Homs ligt in Westelijk Syrië, net iets meer dan 160 km. van de hoofdstad Damascus. Voor de burgeroorlog was de stad een van de belangrijkste industriecentra van het land, samen met de nog belangrijkere stad Aleppo.
ACN-20150202SYR19390

Project in Syrië
Homs ligt in Westelijk Syrië, net iets meer dan 160 km. van de hoofdstad Damascus. Voor de burgeroorlog was de stad een van de belangrijkste industriecentra van het land, samen met de nog belangrijkere stad Aleppo.

Een prachtige stad
De oude stad Homs was vroeger een prachtige stad, en mensen met verschillende geloven leefden er vreedzaam samen. In maart 2011 werd de situatie kritiek en vonden er protesten tegen de gouverneur plaats. Op Goede Vrijdag werden er blokkades opgericht om de demonstranten te verhinderen vrijelijk door de straten te trekken, en kort daarna werden zeven demonstranten in Homs doodgeschoten. Op deze dag werden er, naar het schijnt, 1000 demonstranten in heel Syrë gedood.

Een ware hel
In de bloedige burgeroorlog die volgde en die nu al vier jaar duurt, werd Homs het centrum van de gevechten tussen de rebellen en de regeringstroepen. Priester Andrzej Halemba, hoofd van de projecten van Kerk in Nood voor het Midden-Oosten, vertelt: "Homs werd een ware hel; dag na dag waren er zware gevechten in de stad, met doden aan beide zijden. Homs werd een bloedig slachtveld, dat sommigen zelfs hebben vergeleken met de slag bij Stalingrad."

Apocalyptische verwoesting
In mei 2014 capituleerde de rebellen. De duizenden mensen die twee jaar eerder gevlucht waren uit wat ooit de eretitel had gekregen van `Syrische hoofdstad van de revolutie", keerden terug naar hun huizen om daar een apocalyptische verwoesting aan te treffen – uitgebrande huizen waarvan niets meer dan de muren nog overeind stonden, ander gebouwen waar niets meer van over was dan steengruis en verwrongen staal, en overal puin en uitgebrande auto’s.

Speciale zorg
De Grieks Melkitische aartsbisschop van Homs, Hama en Yabroud, Mgr. Jean Abdo Arbach probeert nu alles te doen om zijn pastorale werk in zijn bisdom voort te zetten, ondanks de burgeroorlog. Zijn speciale zorg is de kinderen en jongeren te helpen te groeien in hun geloof, en ook de volwassenen te helpen om de vele problemen waarmee hun geloof in het hedendaagse Syrië op de proef wordt gesteld, het hoofd te bieden. Want hij weet dat dit de enige zekere basis is voor een betere toekomst.

Het werk wordt voortgezet
Enkele catechetische centra in het bisdom werden door bombardementen verwoest; andere werden geplunderd en verloren hun totale inboedel. Maar er zijn nog steeds 10 centra waar het werk wordt voortgezet en het aantal deelnemers loopt van 480 in Yabroud tot 100 in Kara. Momenteel wordt er driemaal per week drie uur onderricht gegeven. In totaal zijn er 3300 jongeren en 350 leerkrachten. De catecheten en priesters werken voor niets. Elk centrum staat onder supervisie van de parochiepriester, die wordt geholpen door een kloosterzuster.
Bisschop Arbach vraagt ons om bij te dragen aan de nieuwe inrichting van de gebouwen en aan het benodigde lesmateriaal, zodat de lessen weer voortgang kunnen vinden. Wij helpen hen met 70.000 euro.

Projectcode: 398-08-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/