fbpx

Catechese in Amazone regenwoud

Project
Het apostolisch vicariaat van Inquitos ligt diep in de jungle in de Amazone. Zelfs de hoofdstad van het gebied kan uitsluitend worden bereikt per vliegtuig of boot.
ACN-20171026-63478-Peru

Uitdagingen
Wat aantrekkingskracht uitoefent op avontuurlijke vakantiegangers, bezorgt pastoraal werkers van de Katholieke Kerk juist uitdagingen. De meeste parochies worden namelijk gevormd door kleine dorpen die alleen per boot bereikbaar zijn. De mogelijkheid om een bepaalde locatie te bezoeken is dikwijls zelfs afhankelijk van de waterstand in de rivieren. In de zomer, als het praktisch nooit regent, staat het water heel laag en zijn een groot aantal dorpen niet bereikbaar. Catechisten hebben in deze dorpen een voorname rol in het leven van de Kerk. Zij bidden met de mensen, geven godsdienstonderricht en houden zo een groot deel van het jaar het kerkelijk leven gaande. Voor priesters is het onmogelijk alle dorpen regelmatig te bezoeken.

Betere catechese
In de parochie van de Heilige Clara van Nanay wordt de opleiding tot catechist met uw hulp verbeterd dankzij een maandelijkse bijeenkomst van de catechisten. De deelnemers krijgen er workshops en bijscholing en kunnen er hun persoonlijke ervaringen uitwisselen. Pater Jacek Zygala schrijft ons : “Het is nog wat vroeg om over de vruchten van ons werk te spreken. Wij zaaien en het is God die voor de vruchten zorgt. Maar wij zijn erg blij en tevreden dat we dit project kunnen realiseren. Zonder uw financiële steun is ons missionaire werk en het verspreiden van ons geloof onmogelijk.”

Wilt u het werk van de catechisten op plaatsen als Inquitos helpen verbeteren? Doneer dan online via onze website of maak uw gift over onder vermelding van code: 234-07079. Uw donatie wordt dan besteed aan dit project of aan soortgelijke projecten in de regio.