Catechese en missies in parochie St. Gerard in Port-au Prince (Haïti)

Project
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft er de nadruk op gelegd dat de Kerk wezenlijk een missionaire Kerk is. Pastoor Gilbert Peltrop, van de parochiegemeenschap St. Gerard in Port-au Prince, heeft dat ter harte genomen. "Zonder missie is de Kerk dood", zegt
ACN-20150114hait18397


Het Tweede Vaticaans Concilie heeft er de nadruk op gelegd dat de Kerk wezenlijk een missionaire Kerk is. Pastoor Gilbert Peltrop, van de parochiegemeenschap St. Gerard in Port-au Prince, heeft dat ter harte genomen. "Zonder missie is de Kerk dood", zegt hij. Hij behoort tot de orde der Redemptoristen, die zoals hij zegt: "er is voor de evangelisatie, vooral van hen die geestelijk en materieel verlaten zijn". Daarom organiseert hij catecheseonderricht en volksmissies in zijn parochie, waarmee een groot aantal gelovigen wordt bereikt.

Geloofservaring delen
Het doel is om "het geloof in deze uithoek van de parochie te sterken en onze dagelijkse geloofservaring, die wij met Jezus Christus als Goede Herder en bevrijder hebben, met elkaar te delen". Vooral moeten ook die mensen worden bereikt die het geloof niet praktiseren of nog maar weinig over Jezus Christus weten. Bovendien moeten de mensen die de sacramenten nog niet ontvangen hebben, ertoe worden aangemoedigd om zich helemaal bij de familie van de Kerk aan te sluiten. Dat lukt echter niet, als daarvoor niet het juiste materiaal beschikbaar is. Vervoerskosten, luidsprekers, werkmateriaal – alles kost geld.

Vruchten zijn aanzienlijk
De weldoeners van Kerk in Nood hebben de volksmissie in de parochie St. Gerard in 2014 met 6000 euro gesteund. De vruchten die dat heeft opgeleverd, zijn aanzienlijk: talloze mensen werden in hun geloof gesterkt, 475 kinderen werden gedoopt, en op één enkele dag zijn negen paren kerkelijk getrouwd.

Dank, dank!
Pater Gilbert Peltrop schrijft: "Wij danken u van harte en verzoeken u onze dankbaarheid door te geven aan de weldoeners, die het ons mogelijk hebben gemaakt om het Woord Gods ook in deze uithoek van de parochie te zaaien. Dank, dank!"

Projectcode: 224-01-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/