Campagne tegen godsdienstvrijheid in Uzbekistan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Officiële staatmedia in Uzbekistan gaan door met een aanval op godsdienstvrijheid en op gelovigen, waarbij vooral Getuigen van Jehova en protestanten doelwit zijn. Volgens Forum 18 , een nieuwsdienst die zich wijdt aan het documenteren van aanvallen op go
20141216uzbekistan01

Officiële staatmedia in Uzbekistan gaan door met een aanval op godsdienstvrijheid en op gelovigen, waarbij vooral Getuigen van Jehova en protestanten doelwit zijn. Volgens Forum 18 , een nieuwsdienst die zich wijdt aan het documenteren van aanvallen op godsdienstvrijheid in Centraal Azië, zijn er diverse artikelen en commentaren verschenen die mensen zwart maken die pleiten voor het recht op godsdienstvrijheid. Het ergste is dat slachtoffers het recht ontzegd wordt om te reageren op artikelen die ongefundeerde laster en smaad verspreiden. In een bijzonder kwalijk geval legde een rechter een boete op aan gelovigen waarbij hij zich baseerde op valse informatie die in een reeks artikelen verschenen was. In zijn algemeenheid beweren dagbladen dat diegenen die een geloof uitoefenen, kinderen tot zombies maken door hen te hersenspoelen.

Dit soort aanvallen in de media zijn in Uzbekistan zo gewoon geworden dat het lijkt of dit een onderdeel is van een strategie van de autoriteiten om vrijheid en uitoefening van godsdienst, zowel van individuele gelovigen als van hele gemeenschappen, te ondermijnen. De strategie is erop gericht om de samenleving onder controle te krijgen, zeggen experts. Onnauwkeurige en onjuiste berichtgeving en de afwezigheid van de mogelijkheid voor slachtoffers om te reageren op aanvallen, creëert een cultuur van straffeloosheid voor regeringsfunctionarissen en hun aanhang. De censuur van alle informatiebronnen, inclusief het blokkeren van teksten en ander materiaal die hoe dan ook gaan over geloof of religieuze vrijheid, verschaffen de situatie een stevige basis. Het jongste geval van persaanvallen tegen godsdiensten deed zich de laatste twee maanden voor en trof twee gemeenschappen van baptisten, de Kerk van het Eeuwig Leven en een groep Jehovagetuigen. In een geval meldde Forum 18 dat op 13 november het dagblad 12news diverse smadelijke artikelen publiceerden over protestanten en Getuigen van Jehova’s. Hun enige fout was dat ze vroegen om het recht hun godsdienst uit te oefenen.

Enige tijd daarvoor had het dagblad Oltin Vodiy een aanval uitgevoerd tegen een protestante gemeenschap in de streek Navoi. Het blad noemde hen "verloren zielen" en vergeleek hen met de vier personages in een film waarin een islamitisch echtpaar allerlei ongevallen overkomt nadat ze tot het christendom zijn overgegaan. Lokale bronnen vertellen dat de vier christenen in de film hun baan kwijtraakten, toen de film uitkwam en hun namen en adressen bekend werden. In het land waar 88 procent van de bevolking soennitische moslim is heeft de 8 procent christenen nauwelijks godsdienstvrijheid. Zo is het bijvoorbeeld verboden christelijke literatuur in huis te hebben die "extremistisch is en haat zaait". Vaak wordt de in beslag genomen literatuur in privébezit op bevel van een rechter vernietigd nadat experts hun opinie gegeven hebben, die geneigd zijn alle boeken over godsdienst te definiëren als extremistisch.

Bron: AsiaNews/F18

Foto: eurocult-lito.nl