fbpx

Burkina Faso: ontzetting na bloedbad

maandag, 14 juni 2021
Nieuws
In Burkina Faso zijn vorige week zaterdag zeker honderd mensen gedood bij een aanval door jihadisten. Onder de slachtoffers van de bloedigste terreuraanslag zijn slechts enkele Christenen. Volgens bisschop Dabiré waren veel Christenen uit het dorp Solhan, dat een levendige christelijke gemeenschap kende, al gevlucht uit angst voor aanslagen.
ACN-20200326-99197 Burkina Faso

Na het bloedigste bloedbad sinds het begin van het islamitische geweld in het West-Afrikaanse land Burkina Faso, leven mensen van alle religies in angst voor nieuwe aanslagen, vertelt mgr. Laurent Dabiré, de katholieke bisschop van Dori, aan Kerk in Nood (ACN). “De mensen zijn sprakeloos. Vooral degenen die in de Sahel wonen, waar het bloedbad heeft plaatsgevonden, vragen zich af: ‘Wie zal het volgende doelwit zijn?’ De reactie van de katholieke gelovigen weerspiegelt die van de rest van het land. Katholieken waren niet het directe doelwit. Het bloedbad was een grootscheepse aanval die geen onderscheid maakte naar etniciteit, geslacht of religie.”

In de vroege uren werden meer dan 100 mensen gedood tijdens een terroristische aanval op Solhan, een dorp in het oosten van het land. Vermoed wordt dat de aanslag is uitgevoerd door islamistische groeperingen. Volgens de bisschop moet het exacte aantal slachtoffers nog worden vastgesteld, maar de media maken melding van tussen de 100 en 170 slachtoffers. “Onder hen vier Christenen,” aldus de bisschop. Solhan kende volgens hem tot de recente spanningen een levendige christelijke gemeenschap. “Net als iedereen in Burkina die het doelwit is van terrorisme, waren de Christenen bevangen door angst. Als Christenen hebben zij echter meer reden om te vrezen voor een gedwongen oplegging van de Islam. Hun godsdienstvrijheid en zelfs hun leven staan op het spel.”

De bisschop zei dat de daders nog moeten worden geïdentificeerd. “Wie de aanslag heeft gepleegd en om welke reden moet nog worden vastgesteld. De meest plausibele verklaring is echter dat het de gewapende groepen zijn die het land sinds 2015 terroriseren. Dit is weer een van hun gruweldaden en hun manier om hun kracht te tonen en mensen over hen te laten praten.” Al enkele jaren plegen islamistische terroristen aanvallen op het noorden en oosten van Burkina Faso. “Burkina is het doelwit geworden. Wij zijn de buren van Mali en Niger, landen die met soortgelijke problemen te kampen hebben. De aanvallen volgen de logica van verovering.”

Volgens bisschop Dabiré zijn er geen problemen tussen Christenen en Moslims of de andere religies in Burkina zelf. “Het land wordt aangevallen door diverse groepen die de Islam gebruiken voor propaganda of voor mobilisatie. De Islam van de gewapende groepen is niet de Islam van onze broeders. De Moslims van Burkina zijn zelf het doelwit”, aldus de bisschop. Om deze reden is de bisschop van mening dat niets een voortzetting of zelfs een intensivering van de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims in de weg staat. “We moeten hopen dat een dialoog tussen de religies kan helpen om de problemen van het land op te lossen. Wat vooral in het oog springt, is het vluchtelingenvraagstuk. In de afgelopen twee maanden zijn de aantallen dramatisch gestegen door de hervatting van aanslagen met veel slachtoffers,” legde de bisschop uit.

Islamistische terreurgroepen begonnen in 2015 hun territorium uit te breiden naar Burkina Faso. Volgens ACN’s Rapport Vrijheid van de Godsdienst Wereldwijd 2020 is het land een van de hotspots voor militant jihadisme in Afrika geworden. Inmiddels is het aantal binnenlandse ontheemden gegroeid tot ongeveer een miljoen. Met ongeveer 55% van de inwoners is de meerderheid van het land aanhanger van de Islam. Ongeveer 24% zijn Christenen. De rest behoort tot de traditionele godsdiensten.

Kerk in Nood steunt de katholieke Kerk in Burkina Faso met traumazorg, noodhulp en de ondersteuning van geestelijken, catechisten en pastorale werkers die de mensen begeleiden in deze dramatische situatie.