Bromfiets en tien fietsen voor parochie Ebuyu (Tanzania)

Project
De parochie van Ebuyu ligt in het bisdom Mahenge in het Zuiden van Tanzania. Behalve de parochiekerk omvat de parochie ook drie externe locaties, waar ook de H. Mis wordt gevierd. Deze externe locaties liggen elk 8 tot 10 km van elkaar verwijderd. Daarnaa
ACN-20140127tanzania04640

De parochie van Ebuyu ligt in het bisdom Mahenge in het Zuiden van Tanzania. Behalve de parochiekerk omvat de parochie ook drie externe locaties, waar ook de H. Mis wordt gevierd. Deze externe locaties liggen elk 8 tot 10 km van elkaar verwijderd. Daarnaast zijn er nog 35 dorpen die onder de parochie vallen.
Omdat de afstanden zo groot zijn, spelen de catecheten een belangrijke rol, omdat de pastoor niet overal tegelijk kan zijn en de gelovigen niet elke dag de lange afstanden naar de parochiekerk of de externe locaties kunnen afleggen. Daarom komen ze voor gebed en catechese in hun dorpen bij elkaar onder leiding van een catecheet. Maar niet elk dorp heeft zijn eigen catecheet, zodat de catecheten ook veel onderweg zijn om de gelovigen te bezoeken.
Pastoor Anastas Kaweza en de catecheten die hem helpen om de gelovigen te bedienen, leggen tot op heden alle afstanden te voet af. Daardoor verliezen ze veel tijd en energie, die zij beter voor hun werk zouden kunnen inzetten. De pastoor moet bovendien wel eens voor verschillende bijeenkomsten en vergaderingen naar het bisschopshuis in Mahenge reizen. Die afstand bedraagt 47 kilometer.
De inwoners van de parochie zijn zeer arm. Zij leven van de hand in de tand en kunnen nauwelijks hun gezinnen onderhouden, laat staan dat ze ook nog veel kunnen geven om de parochie te steunen. Dus verzoekt pastoor Kaweza ons om een bijdrage van 1800 euro voor de aankoop van een bromfiets en tien fietsen, zodat hij en zijn catecheten niet meer die lange weg te voet hoeven af te leggen. Wij hebben beloofd hem te zullen helpen.
Projectcode: 154-01-29
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.