Bromfiets en tien fietsen voor nieuwe parochie Elurupadu (India)

Project
Toen het bisdom Eluru in de deelstaat Andhra Pradesh in 1977 werd gesticht, waren daar maar 25 parochies met 90.000 katholieken. Nu zijn dat 110 parochies met meer dan 200.000 gelovigen.
ACN-20150327india22140

Toen het bisdom Eluru in de deelstaat Andhra Pradesh in 1977 werd gesticht, waren daar maar 25 parochies met 90.000 katholieken. Nu zijn dat 110 parochies met meer dan 200.000 gelovigen. De parochie van Elurupadu is nog heel nieuw. Zij heeft tien externe locaties. Tegenwoordig leven hier 3500 katholieken, maar het aantal neemt sterk toe. 250 mensen bereiden zich momenteel op het doopsel voor!

 

Vaak worden zij bedrogen
De mensen leven echter in grote armoede. Er zijn geen echte wegen om naar de dorpen te komen. De mensen moeten lange afstanden te voet afleggen om hun eerste levensbehoeften te kopen. Hele families wonen in kleine strohutten. Er is geen stromend water. De mensen werken als dagloners en leven van de hand in de tand. Zelfs de kinderen moeten op het land van de grootgrondbezitter werken, het vee van de rijken hoeden of zich als dienstbodes verhuren. Zij kunnen niet naar school. Gemiddeld hebben de gezinnen maar een halve euro per dag ter beschikking. Vaak worden zij dan ook nog met hun karige dagloon bedrogen, en dan gaat het hele gezin met een lege maag naar bed.

 

Veel zielen die Gods leiding zoeken
"Ik zie hun dagelijkse strijd om te overleven en ik heb hun lijden ervaren, omdat ik zelf in dezelfde situatie ben opgegroeid. Ik ben zeer ontroerd door hun geloof en zou hen met alle mogelijke manieren willen helpen, om aan deze situatie te ontsnappen", zegt pastoor Yesudasu, die zelf uit een familie van Daliten stamt (de "Onaanraakbaren"), die in de Indische maatschappij helemaal onderaan op de sociale ladder staan. Maar hij is trots op zijn ouders: "Hoewel mijn ouders als dagloners op het land arm waren, waren zij met hun katholieke geloof rijk. Misschien waren het hun geloof en hun gebed die mij ertoe hebben gebracht om mijn roeping te volgen om priester te worden. Dankzij Gods genade slaag ik erin om Gods woord te prediken en de zielen die daarnaar verlangen, naar het Rijk van God te voeren. Er zijn hier vele zielen die op hun weg in deze wereld Gods leiding zoeken. Daarom is mijn belangrijkste doel het Woord Gods te brengen bij hen die het het meeste nodig hebben en het meeste verdienen. Mijn vader stierf toen ik zes jaar oud was, mijn oudere broer stierf ook en ook de zoon van mijn oudste broer is gestorven. Dit is allemaal gebeurd toen ik nog klein was, maar ik voel nog altijd het verlies. Maar ik voel dat God altijd bij me zal zijn om het werk in zijn wijngaard te verrichten."

 

Catecheten staan hem bij
Tien catecheten helpen hem bij zijn werk. De afstanden zijn groot en de priester kan niet overal tegelijkertijd zijn. De catecheten bezoeken de zieken, geven de mensen geloofsonderricht en bereiden hen voor op het ontvangen van de sacramenten. Zij bidden met hen, houden Woord- en gebedsdiensten en meditaties en geven catechismusles.

 

Uw gave heeft onze dienst aan de armen hernieuwd
Om het voor de priester en catecheten gemakkelijker te maken om hun gelovigen te bereiken, hebben onze weldoeners 1400 euro geschonken. Zo kreeg elke catecheet een fiets en de priester die nog vaker onderweg is dan zij, een bromfiets. Nu verliezen ze minder tijd door de lastige wegen en kunnen ze langer bij de mensen blijven. Pastoor Yesudasu bedankt allen hartelijk: "De naastenliefde, waarvan u blijk hebt gegeven, kan worden gezien als steun voor Christus en voor de verbreiding van zijn Blijde Boodschap. Uw gulle gave is zeer waardevol. Zij heeft in ons onze overgave aan de dienst aan de armen, de onderdrukten en achtergestelden hernieuwd, om zo een gemeenschap te worden die door de Geest wordt vervuld en geleid. Moge God u en alle weldoeners zegenen met zijn bijzondere genade. Bidt alstublieft voor ons. In grote vreugde en liefde bedanken wij u allen voor deze vriendendienst."

 

Projectcode: 317-01-29

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.

Foto: Kerk in Nood