Brief NGO’s aan Noord-Korea: stop misdaden tegen menselijkheid

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Demonstranten en sociaal-maatschappelijke activisten gingen vandaag in Seoul de straat op om Noord-Korea te vragen "de misdaden tegen de menselijkheid en de schendingen van de mensenrechten te stoppen" en...
20111010noordkorea

Stop de misdaden tegen de menselijkheid, verleen toegang aan humanitaire organisaties. Brief van ngo’s aan Kim Jong Il.

Al jaren staat Noord-Korea op nummer één van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Woorden schieten tekort om de wreedheden van het Noord-Koreaanse regime onder woorden te brengen. Het regime ziet hen als staatsvijanden die met wortel en tak uitgeroeid moeten worden. In geen ander land worden christenen zë³ vervolgd. Tienduizenden leven en sterven in de beruchte strafkampen. Het hebben van een bijbel kan al reden zijn voor levenslange opsluiting of executie. De 400.000 Noord-Koreaanse christenen worden als dieren opgejaagd.

Onderstaande vertaalde bericht van Fides verteld van een gezamelijke actie van 50 NGO’s die de regering van Noord-Korea oproepen te stoppen met de misdaden tegen de burgers van het land.

Demonstranten en sociaal-maatschappelijke activisten gingen vandaag in Seoul de straat op om Noord-Korea te vragen "de misdaden tegen de menselijkheid en de schendingen van de mensenrechten te stoppen" en "toegang te verlenen aan humanitaire organisaties", zodat de mensen die verhongeren worden geholpen. Bij het initiatief dat werd genomen door de "Internationale Coalitie om de misdaden tegen de menselijkheid te stoppen", waren meer dan 50 non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en samenwerkingsverbanden die zich internationaal inzetten voor mensenrechten betrokken, zoals Human Rights Watch, Amnesty International, International Federation of Human Rights (FIDH), en verschillende christelijke ngo’s, zoals Christian Solidarity Worldwide (CSW) en Christian Lawyers Association.

De brief die de coalitie schreef aan de president van Noord-Korea, Kim Jong Il, werd vandaag bezorgd aan de hoofdkantoren van de Noord-Koreaanse ambassades in verschillende wereldsteden, zoals Londen, Parijs, Genë¨ve, New York, Bangkok, Hong Kong en Tokio. De brief die Fides ontving, keert zich tegen de grove schending van de mensenrechten door het regime: "We roepen op tot het stopzetten van alle executies, doelbewuste en systematische martelingen en van gedwongen arbeid, en tot het sluiten van heropvoedingskampen".

Ook willen de ngo’s dat de Speciale Waarnemer voor Mensenrechten van de VN en het Internationale Rode Kruis in Noord-Korea worden toegelaten, vooral voor inspectie van de gevangeniskampen waar volgens ngo’s meer dan 200 duizend mensen worden vastgehouden. De brief roept de regering van Pyongyang op om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationale Verdrag over sociale en politieke rechten, die door het land is ondertekend, te respecteren.

Ten slotte doen de ngo’s een dringend beroep op Kim Jong Il om humanitaire organisaties toe te laten die dringend nodig worden geacht om de mensen te helpen die aan honger en armoede lijden, wat nog wordt verergerd door recente overstromingen van het land.

De NGO’s zijn zeer bezorgd over en leven erg mee "met het immense lijden van het Noord-Koreaanse volk. Het is tijd om een halt toe te roepen aan de misdaden tegen de menselijkheid, aan de straffeloosheid en het onmenselijke terroristische systeem dat als een juk rust op de onschuldige burgerbevolking". In de afgelopen weken deden de ngo’s een vergelijkbaar beroep op de Verenigde Naties.

Bron: Fides/Open Doors Vertaling: Camiel Donkers