Brazilië vlak voor de Wereldjongerendag

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een interview met José Correa, het hoofd van de Braziliaanse afdeling van Kerk in Nood over de waarde die Brazilië hecht aan de Wereldjongerendag en over de projecten die Kerk in Nood wil uitvoeren...
20121211_002_300

Binnenkort begint in Rio de Janeiro de 28e Wereldjongerendag. Kerk in Nood (KN) is met een aantal projecten betrokken bij deze grote gebeurtenis. André Stiefenhofer interviewt José Correa, het hoofd van de Braziliaanse afdeling van KN, over de waarde die Brazilië hecht aan de Wereldjongerendag en over de projecten die KN wil uitvoeren.

KN: Van 23 tot 28 juli ontvangt Brazilië in Rio de Janeiro jongeren uit de hele wereld. Wat vinden de Brazilianen daarvan, aangezien volgend jaar Brazilië ook het Wereldkampioenschap voetbal organiseert?

José Correa: "De verwachtingen zijn in het hele land hooggespannen. Zowel President Dilma Rousseff en zijn vrouw als de gouverneur van Rio de Janeiro hebben gezegd dat de Wereldjongerendag veel belangrijker is dan het Wereldkampioenschap voetbal, niet alleen gemeten naar het aantal bezoekers maar ook naar de belangstelling vanuit het hele land. Voor bijna alle jongeren vormen de hoge reiskosten het grootste probleem. Brazilië is een erg groot land met zeer arme gebieden. Veel mensen kunnen zich een reis naar Rio niet veroorloven."

KN: Welke plannen heeft KN voor de Wereldjongerendag?

José Correa: "De Braziliaanse afdeling van KN heeft al een speciale editie uitgegeven van de jongerencatechismus, de YOUCAT. Daarmee kunnen Braziliaanse jongeren ter voorbereiding op de Wereldjongerendag hun persoonlijke geloof verdiepen. Dit boekje is verspreid binnen alle bisdommen en ook door de grootste Katholieke jongerenbewegingen. De eerste oplage van een half miljoen exemplaren werd zowat uit onze handen gegrist, zo gewild was het bij de jongeren! En er bestaat nog steeds een grote vraag naar. Dankzij de gulheid van onze vele weldoeners kunnen we nu nog meer exemplaren van de YOUCAT verspreiden. Tijdens de Wereldjongerendag zal KN in het centrum van Rio een multimedia-tentoonstelling houden met als titel "We zijn allemaal missionarissen", aangezien het de opdracht is van elke Christen om over de hele wereld het Evangelie te verkondigen. Dit is iets dat bijv. al wordt gedaan door middel van de projecten van KN. Tegelijkertijd zal onze kraam één van de voornaamste plaatsen zijn voor pastorale zorg, biecht en raadgeving. We worden daarin bijgestaan door meer dan 40 priesters van verschillende nationaliteiten. Ook hebben we jongeren van verschillende landen waar Christenen in onderdrukking leven, uitgenodigd om te getuigen en om te vertellen hoe zij onder zulke moeilijke omstandigheden hun geloof uitoefenen. We verwachten groepen jongeren uit China, Soedan, Jamaica en Peru. KN helpt ook om de reiskosten te dekken van een aantal groepen jongeren uit Irak, Egypte en Haïti die met de priesters of bisschoppen van hun parochies naar de Wereldjongerendag willen komen maar anders de reis niet zouden kunnen betalen. En voor de Heilige Vader zijn we ook een ‘flashmob’* met duizenden jongeren aan het voorbereiden."

KN: Veel van deze jongeren zullen voor het eerst naar Brazilië komen. Wat raadt u hen aan?

José Correa: "Het gaat er bovenal om dat ze zich spiritueel voorbereiden op de reis, zodat ze echt kunnen genieten van het evenement. De jongeren die hier naar toe komen, zullen een zeer levendig geloof zien, met erg vreugdevolle en openhartige mensen. Sommigen zijn erg arm, maar ze zijn gelukkig, want ze dragen God in hun hart. Natuurlijk moet ik ook iedereen die naar Rio komt, waarschuwen om voorzichtig te zijn. In de stad is het ‘s avonds en ‘s nachts nog steeds niet veilig, ook al is het inmiddels al verbeterd. Tijdens de Wereldjongerendag zal de politie ook met verhoogde capaciteit aanwezig zijn. En wie er de tijd en het geld voor heeft, raad ik aan om ook uitstapjes te maken naar de omgeving van Rio en andere streken van Brazilië "dat is zeer de moeite waard!"

KN: Wat zal volgens u het hoogtepunt van de Wereldjongerendag worden?

José Correa: "Dat is beslist Paus Franciscus! Ongetwijfeld zal hij ons allemaal verrassen. Overigens, het hele gebeuren rondom deze Wereldjongerendag zal iets heel bijzonders zijn, aangezien Rio één van de mooiste steden ter wereld is. Deze stad heeft een bijzondere mix te bieden van bergen, zee en parken. Bovendien zal hier een heel bijzonder ‘Braziliaanse ingrediënt’ worden gevormd door onze jonge Katholieken met hun vreugdevolle geest, enthousiasme en met hun muziek. Wij Brazilianen zijn erg muzikaal, en je kunt dus rekenen op veel zang en muziek. In Brazilië haalt Katholieke muziek zelfs de hitparades. Zo is er bijv. een zingende priester, Marcelo Rossi, die vaak in de Top 10 staat."

KN: Tijdens de Wereldjongerendag van 2011 in Madrid waren er demonstraties van atheïsten. Hoe staan in Brazilië niet-Katholieken tegenover het evenement?

José Correa: "Tot dusver ben ik nog geen tegenstander van de Wereldjongerendag tegengekomen. De grootste Protestantse kerken hebben zich duidelijk uitgesproken als voorstander ervan, en sommigen daarvan laten hun eigen jongerengroepen naar bepaalde evenementen gaan. Ook Orthodoxe Christenen geven steun en doen mee. Hooguit zouden sommige nieuwe religieuze sekten in de sloppenwijken van Rio voor problemen kunnen zorgen. Maar tot dusver is het daar rustig. De huidige Paus is erg populair bij de meeste Brazilianen, ook bij niet-Katholieken. En degenen die tegen hem zijn, houden zich wijselijk kalm."

KN: Waarom mogen de Brazilianen Paus Franciscus?

José Correa: "Dat de Brazilianen van Paus Franciscus houden, is niet alleen te danken aan het feit dat hij van ons buurland Argentinië komt. Hij is populair vanwege zijn eenvoud en directe manier van praten met de mensen. De Braziliaanse media hebben opgemerkt dat de mensen ongelooflijk geïnteresseerd zijn in alles wat deze Paus zegt en doet. Dit heeft geleid tot een geweldige toename van verslaggeving vanuit het Vaticaan sinds zijn verkiezing."

* Via internet bijeengeroepen groep mensen die zich min of meer onverwacht en zonder elkaar te kennen op een bepaald punt verzamelen om daar iets ludieks te doen (woordenboek Van Dale).

Bron: Kerk in Nood

Bron foto: Kerk in Nood

Vertaling: Camiel Donkers