Brazilië: boot nodig voor bezoeken in Amazone

Project
ACN-20170209-50687

De katholieke gemeenschap “Mar a Dentro” (Naar diep water) in Brazilië zet zich al negen jaar in voor de mensen die in het Amazonegebied aan de rivier en op eilanden wonen. Deze dorpen zijn alleen per boot bereikbaar. Momenteel heeft de gemeenschap alleen een oude houten boot ter beschikking die in slechte staat verkeert.

Pastoraal centrum
De gemeenschap in Brazilië leidt een pastoraal centrum in de stad Belem in het noorden van Brazilië waar gebedsbijeenkomsten en Eucharistische aanbidding worden gehouden. Ook zorgen ze ervoor dat mensen worden voorbereid op het Vormsel en het sacrament van het Huwelijk. Daarnaast zorgen ze voor ongeveer 60 kinderen, bieden ze psychologische ondersteuning en materiële hulp.

Hulp nodig
Het apostolaat van “Mar a Dentro” zorgt ervoor dat de Katholieke Kerk in dit moeilijk toegankelijke gebied kan blijven bestaan. De inwoners hebben er zowel geestelijke als materiële zorg nodig. Daarom helpt de gemeenschap 400 families te groeien in hun geloof, biedt het meer diepgang over de Blijde Boodschap en speelt het een actieve rol in het leven van de kerk. Maar liefst honderd vrijwilligers dragen hieraan hun steentje bij. Velen van hen zijn in staat hun dagelijkse professionele expertise te gebruiken in het voordeel van de behoeftigen in deze dorpen.

Omdat de oude houten boot in slechte staat is, heeft de gemeenschap snel een nieuwe boot nodig die gemaakt is van duurzamer materiaal. Zo kunnen leden van de gemeenschap sneller en veiliger reizen en de dorpen langs de rivier vaker bezoeken.

Een nieuwe van aluminium vervaardigde boot kost € 33.800. Met uw bijdrage hebben we dat bedrag vast snel bijeen. Doneer online via deze site of maak uw gift over onder vermelding van de code “212-07-29”.