Bouwen van kerken in Egypte wordt makkelijker

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Het verkrijgen van toestemming om kerken in Egypte te bouwen zou, volgens nieuwe overheidsvoorstellen, bijna even gemakkelijk kunnen worden als het bouwen van moskees. De voorstellen hebben de steun gekregen van vooraanstaande...

Bisschop optimistisch wegens plannen van de overheid om restricties op de bouw van kerken te verminderen

Het verkrijgen van toestemming om kerken in Egypte te bouwen zou, volgens nieuwe overheidsvoorstellen, bijna even gemakkelijk kunnen worden als het bouwen van moskees. De voorstellen hebben de steun gekregen van vooraanstaande Islamitische geestelijken.

Het plan, dat nu onderwerp van openbaar debat is, stelt afschaffing voor van de bestaande wetten die voor het bouwen van kerken, goedkeuring van de president zelf vereisen. In plaats daarvan zouden dergelijke voorstellen ter beoordeling worden voorgelegd aan de regionale gouverneur die binnen drie maanden een besluit zou moeten nemen. Tot nu toe zijn beslissingen over de bouw van kerken soms gedurende vele jaren, zelfs decennia lang uitgesteld. In reactie op de nieuwe voorstellen, die zijn gedaan door het interim militaire bewind dat in februari 2011 in de plaats kwam van de regering van president Hosni Moebarak, verklaarde bisschop Kyrillos Kamal William Samaan dat hij "optimistisch" is.

In een interview met de Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, zei bisschop William dat de regering al tekenen gaf van het verminderen van restricties op de bouw van kerken. Naar zijn zeggen, was toestemming voor de bouw van twee kerken in zijn diocees in Boven Egypte, reeds verleend vë³ë³r de revolutie van 25 januari die haar climax bereikte met het aftreden van Moebarak. Aanvragen voor nog eens drie kerken zijn de laatste paar weken verleend. Het wachten is nu nog slechts op het antwoord op één aanvraag. Daarover wordt spoedig uitsluitsel verwacht.

Volgens bisschop William duidden de voorstellen, waarop de regering binnen enkele weken een besluit zou kunnen nemen, op een doorslaggevende stap voorwaarts voor de 10 miljoen Christenen in Egypte, waar strenge restricties op de bouw van kerken vaak zijn genoemd als een van de ernstigste vormen van onderdrukking van Christenen. Hij zei: "Als deze voorstellen wet worden, zou dit kunnen betekenen dat de bouw van kerken bijna zo eenvoudig wordt als de bouw van moskees. Het is een belangrijke stap voorwaarts voor het burgerschap van Christenen. Wat we hier zien, is een van de eerste vruchten van de demonstaties in januari. Toen de Christenen demonstreerden, eisten zij rechten voor zich op en het eerste recht dat zij eisten, was de bouw van kerken. Iedereen weet dat dit een groot probleem voor de Christenen is geweest. Vele gematigden hebben dit erkend. In feite zal meer dan 50 procent van de problemen waar Christenen mee te maken hebben, worden opgelost als wij op dit punt vooruitgang kunnen boeken."

Als Katholieke hulporganisatie voor de vervolgde en lijdende Christenen, heeft Kerk in Nood essentiële hulp verleend voor de bouw van parochie centra, pastorieën, parochiezalen en andere kerkelijke gebouwen, zelfs aan plannen waartegen de overheid zich verzette.

Maar de voorstellen roepen verzet op bij de ultra conservatieve Moslims, onder wie Salafisten en de Moslim Broederschap, de islamitische politieke beweging die zich nu vrij kan manifesteren na decennia van strikt toezicht onder president Moebarak. De actie van extremisten tegen grotere tolerantie jegens Christenen, bereikte haar climax op 7 mei toen zij een aanslag op drie Koptisch Orthodoxe kerken in de Imbaba buitenwijk van Cairo pleegden. Daarbij kwamen 15 mensen om en raakten meer dan 230 gewond.

Volgens bisschop William zijn de Moslims ondanks aanvankelijke groei, nu aanhang aan het verliezen in de aanloop naar de uiterst belangrijke parlementaire en presidentiële verkiezingen die in de herfst zullen worden gehouden. Hij zei dat een aantal gouverneurs, – onder wie de gouverneur van Assiut "tot nu toe een open houding tegenover Christenen had aangenomen en zich verzette tegen eisen van ultra conservatieven om het land in de richting van een islamitische theocratie te laten opschuiven. De bisschop zei: "Natuurlijk blijven de Salafisten zich roeren maar hun lastercampagnes slagen er niet in steun te winnen bij gematigde Moslims die het niet eens zijn met hun verwijten tegen Christenen. Wij houden interreligieuze bijeenkomsten waarbij uiteenzettingen worden gegeven door vertegenwoordigers van verschillende achtergrond. Deze zijn bedoeld om wederzijds respect en samenwerking te bevorderen."