Bouw van een parochiecentrum in Aktau (Kazachstan)

Project
Kazachstan - vroeger een deel van de Sovjetunie in Centraal-Azië - is nu qua oppervlakte het op negen na grootste land ter wereld. Toch leven er maar 16 miljoen mensen. 51,6 % van de bevolking hangt de islam aan, 34 % behoort niet tot een godsdienstige ge
20130328Kazachstan010

Kazachstan – vroeger een deel van de Sovjetunie in Centraal-Azië – is nu qua oppervlakte het op negen na grootste land ter wereld. Toch leven er maar 16 miljoen mensen. 51,6 % van de bevolking hangt de islam aan, 34 % behoort niet tot een godsdienstige gemeenschap. 13,5 % zijn Christenen van verschillende denominaties, vooral Orthodoxen. Er leven in Kazachstan ongeveer 190.000 katholieken. Zij zijn voornamelijk nakomelingen van naar Centraal-Azië gedeporteerde Oost-Europeanen zoals Polen, Oekraïners, enz.
De stad Aktau heeft 200.000 inwoners en werd in de jaren ’60 van de 20ste eeuw gesticht in de woestijn, waar grote hoeveelheden uranium waren gevonden. Dus werden er uraniummijnen en kerncentrales gebouwd. In het begin van de negentiger jaren, na de ineenstorting van de Sovjetunie, werden de uraniummijnen en de kerncentrale gesloten, zodat de stad langzamerhand dreigde helemaal uit te sterven, omdat er voor de inwoners geen werk meer was. Enkele jaren later werd er echter in de omgeving aardolie gevonden, wat leidde tot een wederopleving en verdere ontwikkeling van de stad. Ondertussen hebben zich er grote ondernemingen uit West-Europa, Noord- en Midden-Amerika en ook Azië gevestigd. Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de stad en de toestroom van buitenlanders die in de aardoliewinning werken, groeide ook de katholieke gemeenschap. Toch liggen de dichtstbijzijnde katholieke kerken nog op 700 en 930 km. afstand. De katholieke parochie van Aktau werd in 2006 gesticht, maar zij heeft nog altijd geen kerk. De H. Mis wordt tot op heden gevierd in een kleine kapel, die in een kamer van een flatwoning werd ingericht, die de parochie in 2007 voor haar activiteiten had aangeschaft. Maar het spreekt van zelf dat deze ruimten veel te klein zijn. Er moet een parochiecentrum komen dat tegemoet komt aan de behoeften van de gemeenschap. Kerk in Nood helpt met 30.000 euro.
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Projectcode: 351-01-19