Bouw van een kerk in de parochie Snina-Brehy (Slowakije)

Project
Slowakije staat gekend als een katholiek land. Minder bekend is dat naast de 70% overwegend Rooms-Katholieken er ook een kleine gemeenschap van 4% Grieks-Katholieken is die de Oosterse ritus volgt. Deze Kerk is met Rome geünieerd. Mgr. Jan Babjak van het
20110228_016

Slowakije staat gekend als een katholiek land. Minder bekend is dat naast de 70% overwegend Rooms-Katholieken er ook een kleine gemeenschap van 4% Grieks-Katholieken is die de Oosterse ritus volgt. Deze Kerk is met Rome geünieerd. Mgr. Jan Babjak van het bisdom Prešov is geboren in 1953 in een tijd dat de Oosterse katholieke Kerk al door de communisten was verboden. Na 1968 konden een aantal katholieke priesters naar hun parochie terugkeren, maar de overheid bleef de Kerk vervolgen. Het was moeilijk werken voor priesters die weigerden zich aan te sluiten bij de door de staat gecontroleerde organisatie van de zogenaamde ‘priesters van de vrede’.

 

Biechten

 

Vandaag heeft de Grieks-katholieke Kerk haar vrijheid terug gekregen. De kerken lopen vol en de bisschop zei ons dat de gelovigen zeer intensief hun geloof beleven en de sacramenten ontvangen. Zo zal niemand ter communie gaan zonder eerst te hebben gebiecht. In de Grieks-katholieke kathedraal van Prešov is er elke dag biechtgelegenheid van ‘s ochtends vijf uur tot ‘s avonds zeven uur. Je ziet op elk uur van de dag minstens 5 tot 6 personen wachten om te kunnen biechten.

 

Houten kerk

 

De vorige prefect van de congregatie voor de Oosterse Kerken, kardinaal Daoud, bezocht het bisdom Prešov enkele jaren geleden. Hij bezocht enkele van meest pittoreske plekken van het bisdom, waaronder 28 oude houten kerkgebouwen. Toen de delegatie spontaan een normale parochie bezocht, was de kardinaal verbaasd een volle kerk te zien en vroeg hij welke feestdag het vandaag was. Maar in feite was het een doodnormale weekdag. Tweeëntwintig jaar na de fluwelen revolutie staat de Kerk voor heel andere uitdagingen. Het liberalisme dat zo manifest aanwezig is in de samenleving vormt evenzeer een bedreiging. Wanneer de Kerk zich openlijk afzet tegen de promotie van de bandeloze seksuele vrijheid wordt ze vijandig bejegend. "Onze sacramenten geven de mensen de kracht om overeind te blijven in de oceaan van het liberalisme", benadrukt de bisschop.

 

Werkloosheid

 

De parochie van Snina-Brehy is één van de jongste parochies in het bisdom en staat ten dienste van ongeveer 1640 gelovigen. In de wintermaanden is het aantal zelfs hoger omdat oudere mensen uit kleinere dorpen dan bij hun kinderen intrekken om te besparen op energiekosten. Dit jaar steeg het extra aantal gelovigen dat tijdelijk in de parochie woonde tot 500. Maar in de parochie is geen kerk omdat de mensen tijdens de communistische periode naar hier werden gedeporteerd en niet de toelating kregen om een kerk te bouwen. De ruimte die ze vandaag gebruiken biedt slechts plaats aan 90 personen en toch wonen er telkens 250 mensen de mis bij. Hoewel Slowakije economische vooruitgang kent, heerst er in deze streek een hoge werkloosheid. De parochie is nu begonnen met de bouw van een kerk en we hebben hen al twee keer gesteund. Maar met eigen middelen zullen ze er nooit in slagen de kerk af te werken. We hebben dus opnieuw € 10.000 toegezegd.

 

Liefde

 

Bisschop Jan Babjak is de weldoeners van Kerk in Nood bijzonder dankbaar en heeft beloofd hen alle dagen in de Heilige Liturgie te gedenken. Hij ziet het als een uitwisseling van liefde, waarbij de weldoeners materiële steun geven en in ruil van de Kerk in Slowakije ‘geestelijke goederen’ terug krijgen.

 

 

 

Projectcode: 443-01-19

 

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.